Aktualności

2021-12-22 16:11

Ewangelia na dziś – 23 grudzień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 1, 57-66) – Narodzenie Jana Chrzciciela

(…) Jan będzie mu na imię.

————–

Dla Izraelitów imię oznaczało tożsamość, powołanie, misję. Rodzice wybierali je zawsze z wielką starannością. Kiedy objawiał je sam Bóg, zapowiadało to wielką bliskość i zażyłość rodzącej się osoby z Bogiem. Jan oznacza: „Bóg jest łaskawy”. A co oznacza moje imię? Jak wpisuje się w moją historię życia, powołanie i misję otrzymaną od Boga? Czy znam historię życia mojego świętego Patrona? W czym jest on dla mnie inspiracją?

 

Jezu, Ty jesteś Emmanuelem – Bogiem z nami, Tym, który zbawia. Błogosławię Cię za moje życie, za moje imię.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 57-66)

Narodzenie Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».
Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił, błogosławiąc Boga.
Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy to słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kim będzie to dziecię?». Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...