Aktualności

2024-04-21 16:23

Ewangelia na dziś – 22 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 10, 1-10) – Jezus jest bramą owiec

(…) Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.

————–

Tylko Jezus Chrystus jest bramą do zbawienia. Jemu zależy na tym, by owce miały życie, i to w całej pełni. Przypowieści o dobrym pasterzu i bramie owiec to Jezusowe przekonywanie o pięknej miłości do człowieka. O miłości, która związana jest z ofiarą, i to z ofiarą w sensie najpełniejszym, czyli z oddaniem własnego życia za życie drugiego człowieka.

 

Jezu, mój Królu, Dobry Pasterzu, Bramo owiec, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 10, 1-10)

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...