Aktualności

2020-01-20 18:11

Ewangelia na dziś – 21 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 2, 23-28) – Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

(…) Syn Człowieczy jest panem szabatu.

————–

Jezus przypomina, że człowiek jest tak ważny dla Boga, że On sam stawia swoje stworzenie w centrum swojej uwagi. Szabat jest podarowany przez Boga człowiekowi, aby celebrował swoją przyjaźń z Bogiem, a nie podporządkowywał się szabatowi. A jak my przeżywamy nasze świętowanie? Jaką rolę w naszym życiu pełni niedziela?

 

Panie, przyjdź, proszę, i pokaż mi swoją perspektywę czasu, zaangażowania i przeżywania mojej duchowości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 2, 23-28)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”.
On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”.
I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...