Aktualności

2019-11-20 18:11

Ewangelia na dziś – 21 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 19, 41-44) – Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim.

————–

Kiedy patrzę na historię swojego życia, odkrywam chwile, w których nie rozpoznałem czasu Jego nawiedzenia i próbowałem budować własną wizję życia, chwile, w których Jezus mógł zapłakać również nade mną. Ale Bóg potrafi budować także na ruinach moich upartych wizji.

 

Panie, pragnę patrzeć na moje życie w perspektywie przyszłych skutków moich czynów i mojego powołania do wieczności. Niech Twój Duch uzdalnia mnie do dobrego wykorzystania wolności.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 19, 41-44)

Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, obiegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...