Aktualności

2021-03-19 17:11

Ewangelia na dziś – 20 marzec 2021 rok

EWANGELIA (J 7, 40-53) – Spory około osoby Jezusa

(…) Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek.

————–

Spór o Jezusa trwa nadal. A kim On jest dla nas? Wierzymy, że jest naszym Panem i Zbawicielem, czy wątpimy w Niego? Pragniemy Go naprawdę poznać czy powtarzamy bezmyślnie opinie innych? Czy potrafimy jak Nikodem stanąć w Jego obronie? Stańmy w prawdzie, przyznajmy się do błędu. Wybierzmy Jezusa i każdego dnia poznawajmy Go więcej.

 

Jezu, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem, bądź przy mnie, abym był Twoim odważnym i wiarygodnym świadkiem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 7, 40-53)

Spory około osoby Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?». I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu Go nie pojmaliście?».
Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek».
Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?».
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...