Aktualności

2024-02-19 16:11

Ewangelia na dziś – 20 luty 2024 rok

EWANGELIA (Mt 6, 7-15) – Jezus uczy, jak się modlić

(…) Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

————–

Istotne jest, aby zwracać się do Boga czułym słowem „Ojcze”. Takie oblicze i nowe imię Boga objawia Jezus. Trzeba także oddać Mu chwałę, uczcić Jego Święte Imię. Prosić najpierw o nadejście Jego Królestwa i wypełnienie Jego Woli, a dopiero potem o chleb. I wreszcie prosić o odpuszczenie winy, pamiętając jednak, że sami winniśmy najpierw darować winę naszym bliźnim. Jeśli tego nie robimy, nasze życie po drugiej stronie będzie naznaczone ogromnym cierpieniem z własnej winy.

 

Ojcze, jestem Twój na zawsze. W życiu i po śmierci nic nas nie rozdzieli. Tak mi dopomóż Bóg.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...