Aktualności

2020-01-01 18:11

Ewangelia na dziś – 2 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (J 1, 19-28) – Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

(…) Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską.

————–

Jan to nie tylko poprzednik Mesjasza, ale przede wszystkim świadek Jego obecności: „wśród was pojawił się Ten, którego wy nie znacie” (J 1, 26). Nie zależało mu na poklasku, akceptacji, sukcesie. Nie chciał być uznany za kogoś innego w oczach ludzi, dlatego odważnie zaprzeczył, że nie jest ani Mesjaszem, ani prorokiem, ani Eliaszem. On jest głosem, który pragnie wszystkich przygotować na nadejście Chrystusa.

 

Jezu, pragnę coraz bardziej poznawać Cię w Twoim słowie, aby dawać odważne świadectwo o Tobie, obecnym pośród nas.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 1, 19-28)

Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?». Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?». Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?».
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz».
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?».
Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...