Aktualności

2020-10-01 18:11

Ewangelia na dziś – 2 październik 2020 rok – świętych Aniołów Stróżów

EWANGELIA  (Mt 18, 1-5.10) – Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

(…) Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

————–

Logika Bożego Królestwa jest zupełnie inna od logiki świata. W świecie największy jest ten, kto posiada bogactwa, władzę, sławę i jest samowystarczalny, natomiast w Królestwie – ten, kto jest mały, ufny, ubogi, otwarty na przyjmowanie wszystkiego od Boga. Duch dziecięctwa ewangelicznego to umiejętność przyjmowania miłości Boga i dzielenia się nią z innymi. Pomagają nam w tym na nieskończoną ilość sposobów nasi Aniołowie Stróżowie.  Cisi przyjaciele i duchowi opiekunowie, którzy troszczą się o nas od chwili poczęcia aż do momentu śmierci i prowadzą nas ku wieczności.

 

Jezu, dziękuję Ci, że mój Anioł Stróż z Twojej Woli opiekuje się mną i prowadzi ku Tobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 18, 1-5.10)

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...