Aktualności

2019-10-01 18:11

Ewangelia na dziś – 2 październik 2019 rok – Świętych Aniołów Stróżów

EWANGELIA (Mt 18, 1-5.10) – Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

(…) Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

————–

Dziękuję Ci, Boże, za ten niezasłużony dar Twojej dobroci, jakim jest mój Anioł Stróż. Pragnę w posłuszeństwie jego radom realizować swoje dziecięctwo Boże.   

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Mt 18, 1-5.10)

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...