Aktualności

2022-09-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 8, 16-18) – Przypowieść o lampie

(…) Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

————–

Jezusowa zapowiedź ujawnienia tego wszystkiego, co na razie pozostaje ukryte, może nas przerazić, nie chcemy bowiem, by nasze słabości, upadki i grzechy wyszły na światło dzienne. Czasami ujawnienie naszych słabości jest dla nas dobre, pozwala bowiem nazwać grzech grzechem, zło złem, i poprosić o pomoc, przyznać się do ułomności. Nawet więc, gdy nasze winy zostaną ujawnione, powinniśmy wierzyć, że to dla naszego dobra i nawrócenia.

 

Jezu, mój Królu, Ty przykrywasz moją nagość płaszczem swojego miłosierdzia, dziękuję Ci za ten akt dobroci, za Twoją wrażliwość na mój wstyd.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 8, 16-18)

Przypowieść o lampie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do tłumów:
«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...