Aktualności

2023-01-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (Mk 3, 7-12) – Podziw tłumów dla Jezusa

(…) Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży.

————–

Gdy zastanowimy się głębiej nad dzisiejszą Ewangelią, to bardzo wielu z nas nie różni się od ludzi z tłumu napierającego na Jezusa. Może jesteśmy jeszcze gorsi, bo obojętni na rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie? Duchy nieczyste padały przed Nim, a my? Przechodzimy obojętnie przed otwartym kościołem, przed księdzem idącym z Komunią św. do chorych. Czy jeszcze czynimy znak krzyża? Czy przyklękamy na ulicy?

 

Jezu, mój Królu, przepraszam Cię za moją obojętność na Ciebie w Najświętszym Sakramencie, a także w wielu, wielu… innych sytuacjach.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 7-12)

Podziw tłumów dla Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.
Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...