Aktualności

2019-08-18 18:11

Ewangelia na dziś – 19 sierpień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 19, 16-22) – Rada ubóstwa

(…) Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?
Odpowiedział mu: Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.
Zapytał Go: Które?
Jezus odpowiedział: Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego
.

————–

Nie pozwól, Panie, aby moje serce przywiązało się do tego, co przemija. Niech Twój Duch napełnia mnie radością i mocą w ofiarowaniu Tobie każdego dnia, abym mógł co rano mówić Ci: Oto jestem!

EWANGELIA  (Mt 19, 16-22)

Rada ubóstwa

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”
Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”.
Zapytał Go: „Które?”
Jezus odpowiedział: „Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego”.
Odrzekł Mu młodzieniec: „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?”
Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”.
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości
.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...