Aktualności

2021-10-18 17:11

Ewangelia na dziś – 19 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 12, 35-38) – Oczekiwanie powrotu Pana

(…) Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.

————–

Czy pamiętamy, że Jezus ma ponownie przyjść? Czy w ogóle dostrzegamy obecność Jezusa w swoim życiu? Czy myślimy o Nim, wykonując swoje obowiązki? Czy ofiarowujemy Mu swoje trudy? Czy dziękujemy za radości i dary, jakie od Niego otrzymujemy? Jezus w trosce o nas przypomina nam dziś, że każdy chrześcijanin, który chce ucztować z Nim, powinien czuwać. Co to znaczy? To proste, wystarczy czynić wszystko z miłości do Boga i ludzi, aby dobrze przeżyć życie, które On nam dał. 

 

Jezu, oddaję Ci każdy mój dzień. Chcę zawsze pamiętać o Tobie i Tobie ofiarować wszystko, co czynię.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 12, 35-38)

Oczekiwanie powrotu Pana

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...