Aktualności

2019-10-18 18:11

Ewangelia na dziś – 19 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 12, 8-12) – Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

(…) Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.

————–

Odrzucić Ducha Świętego to zamknąć się na życie, które jest wieczne, to odrzucić Boga, który pragnie, abym nie zginął, lecz żył. Duchu Św., bądź Miłością w moim sercu, abym codziennie odkrywał Twoje dzieło w swoim życiu, dzielił się Twoją radością z innymi i stawał się bardziej jednym z Ojcem w Jego Synu.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 12, 8-12)

Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...