Aktualności

2022-05-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 maj 2022 rok

EWANGELIA (J 15, 9-11) – Trwajcie w miłości mojej

(…) Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej.

————–

Być może niektórzy z nas, gdyby znaleźli się w sytuacji, w której potrzebny jest heroizm, odważyliby się oddać życie za braci. Co jednak mamy zrobić w codzienności, w zwyczajności, z tak wielkim przykazaniem? Jak wypełnić miłość, która tak wiele wymaga w sytuacjach zupełnie banalnych i codziennych. Odpowiedzią jest miłosierdzie. To ono uczy oddawania życia tam, gdzie nie trzeba przelewać krwi. Oddać odrobinę ze swojego życia: chorym, biednym, samotnym, odrzuconym.

 

Jezu, niech rzeczy wielkie zadzieją się w mojej małości. Niech wielka miłość wypełni moją codzienność.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 15, 9-11)

Trwajcie w miłości mojej

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...