Aktualności

2024-02-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 luty 2024 rok

EWANGELIA (Mt 25, 31-46) – Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości

(…) Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

————–

Wielka karta Ewangelii według św. Mateusza opowiada o sądzie na końcu czasów. Jezus jako Syn Człowieczy, Król królów i Pan panów przyjdzie w chwale, aby dokonać sądu nad wszystkimi ludźmi. Sądzeni zostaną podzieleni na dwie grupy: błogosławionych i przeklętych. Brzmi to surowo, ale taka jest prawda, którą objawia Jezus. Wszyscy będą sądzeni na podstawie własnych czynów dokonanych lub zaniechanych: dobra albo zła.

 

Jezu, mój Królu,  pragnę czynić wszystko ze względu na Ciebie, bo wszystko co robię nawet dobre uczynki, ale bez Ciebie nie mają żadnej wartości [opadną jak proch na dno Piekła].

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 25, 31-46)

Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? »
A Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?»
Wtedy im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili».
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...