Aktualności

2021-11-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 19, 45-48) – Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

(…) Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców.

————–

Jezus przemienia nasze serca w żywe świątynie Boga. Czy mamy na tyle zapału i odwagi, aby uchronić świątynie naszych serc od zanieczyszczeń świata? Czy zauważamy, jaką niesprawiedliwość popełniamy, gdy prosimy Go, aby dzielił tę świątynię z praktykami grzechu w naszym życiu? Mamy troszczyć się o Jego dom. Jezus dał nam sakrament pokuty i pojednania, aby oczyścić nas ze wszystkiego, co nie jest Go godne.

 

Jezu, ofiaruję Ci moje serce, oczyść je z grzechu, obdarz mnie łaską i prowadź drogą świętości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 19, 45-48)

Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...