Aktualności

2021-01-17 17:11

Ewangelia na dziś – 18 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 2, 18-22) – Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

(…) Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?

————–

Post uświadamia nam bliskość Boga. Przypomina, że nie powinniśmy żyć według naszych starych przyzwyczajeń. A my tak bardzo lubimy układać nasze życie w duchu starych nawyków i dostosowywać Ewangelię do życia, zamiast życie do Ewangelii. Ewangelia domaga się nowego życia i odmienionego serca. Chrześcijaństwo to ciągły święty niepokój o rozwój duchowy, wiarę i zbawienie.

 

Jezu, pomóż mi porzucić to wszystko, co oddala mnie od Ciebie. Chcę być blisko Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 2, 18-22)

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?».
Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...