Aktualności

2023-03-17 16:11

Ewangelia na dziś – 18 marzec 2023 rok

EWANGELIA (Łk 18, 9-14) – Przypowieść o faryzeuszu i celniku

(…) Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili.

————–

Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Chociażby z tego subtelnego grzechu, jakim jest pycha.

 

Jezu, mój Królu, przez łaskę szczerej skruchy serca uwalniaj mnie od pychy i pogardy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 18, 9-14)

Przypowieść o faryzeuszu i celniku

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam».
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika».
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...