Aktualności

2019-11-17 18:11

Ewangelia na dziś – 18 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 18, 35-43) – Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

(…) Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.

————–

Moja wiara jest wiarą w obecność Boga żywego. Kiedy słucham słów Ewangelii, wtedy przechodzi Jezus nauczający. Kiedy klękam do modlitwy, wtedy przechodzi Jezus słuchający. Kiedy zaczyna się Msza św., wtedy przechodzi Jezus ofiarujący się za mnie. Kiedy przyjmuję Komunię św., wtedy przechodzi Jezus miłujący. Kiedy pomagam bezinteresownie, wtedy przechodzi Jezus Sługa. Odkrywanie tego wszystkiego jest wchodzeniem na drogę uzdrowienia, jest znakiem mojej żywej wiary. Nie widzieć przechodzącego Jezusa to bardzo groźna, śmiertelnie niebezpieczna ślepota.

 

Wierzę, Panie, że Ty zawsze idziesz obok mnie. Niech Twoja obecność czyni moją wiarę owocną.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 18, 35-43)

Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.
A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?”
Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”.
Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...