Aktualności

2024-01-16 16:11

Ewangelia na dziś – 17 styczeń 2024 rok

EWANGELIA (Mk 3, 1-6) – Uzdrowienie w dzień szabatu

(…) Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?

————–

We współczesnym świecie dobro w ujęciu Bożym jest często spychane na margines. Świat chce wyrzucić Boga ze swojej przestrzeni. Zło śledzi dobro, żeby je oskarżyć. I tylko Bóg może nam pomóc. Ale potrzeba też człowieka, który odpowiada na głos Boga. Jezus pokazuje, że człowiek, jego godność i dobro są ważniejsze od litery prawa. Nie bójmy się czynić dobra każdego dnia.

 

Jezu, mój Królu, proszę, daj mi serce ochocze do czynienia dobra. Niech przez moje ręce i nogi dobro triumfuje w świecie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?». Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...