Aktualności

2020-10-16 18:11

Ewangelia na dziś – 17 październik 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 12, 8-12) – Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

(…) Kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.

————–

Dziś świat coraz mniej szuka nauczycieli, a coraz bardziej potrzebuje świadków, także w dziedzinie wiary i duchowości. Jestem bardziej nauczycielem mówiącym innym o Jezusie czy świadkiem Jezusa? Czy mam odwagę przyznawać się do Niego? Wobec jakich osób? Co o Jezusie przekazuję innym? A Jezus, przyznając się do mnie wobec aniołów, co może im o mnie powiedzieć? Jeśli z odwagą podejmiemy misję bycia uczniami i świadkami Jezusa, sam Duch Święty będzie nas wspierał w odważnym głoszeniu Ewangelii.

 

Jezu, Ty jesteś wiernym i wiarygodnym świadkiem miłości Ojca. Pragnę się uczyć tej wierności od Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 12, 8-12)

Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

„Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...