Aktualności

2022-09-15 16:11

Ewangelia na dziś – 16 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 8, 1-3) – Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.

————–

Głoszenie Ewangelii to zadanie dla każdego z nas: kobiet i mężczyzn, duchownych i świeckich, młodych i starych. Głoszenie Ewangelii to sposób na naśladowanie Jezusa Chrystusa, najgodniejsze ze wszystkich zajęć. Jezus nie wybierał dużych ośrodków, amfiteatrów, miejsc, w których spotykał tłumy, lecz wędrował przez miasta i wsie, świadomy, że nawet na kompletnych peryferiach spotkać można człowieka spragnionego Ewangelii, więc warto się tam udać. W głoszeniu nie chodzi bowiem o sukcesy, o statystyki, lecz o dotarcie do każdego ludzkiego serca.

 

Jezu, mój Królu, Ty jesteś Słowem, które pragnę głosić, poślij mnie tam, gdzie są ludzie spragnieni Twojej miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 8, 1-3)

Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...