Aktualności

2024-01-15 16:11

Ewangelia na dziś – 16 styczeń 2024 rok

EWANGELIA (Mk 2, 23-28) – Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

(…) To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

————–

Niedziela jest dniem świętym, w którym należy powstrzymać się od prac niekoniecznych i poświęcić czas Bogu. W konsekwencji ten dzień przeznaczony jest także dla człowieka, bo może on odpocząć od trudu, jaki wykonuje przez pozostałych sześć dni tygodnia. Tak więc każdy z nas ma obowiązek w niedzielę uczestniczenia w Ofierze Mszy świętej, czytaniu Pisma Świętego, rozmyślaniu o Bogu i dziękowaniu Mu za miniony tydzień, jednocześnie prosząc o Boże błogosławieństwo na nowy. 

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci za dzień święty, w którym mogę odpocząć od spraw ziemskich rozmyślając o Tobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 2, 23-28)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?».
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...