Aktualności

2021-07-15 17:11

Ewangelia na dziś – 16 lipiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 12, 1-8) – Syn Człowieczy jest Panem szabatu

(…) Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat.

————–

Przepis nie może być ważniejszy od człowieka. To człowiek dla Boga jest najważniejszy. Zapomnienie o tym prowadzi do bezduszności. Jezus przypomina nam, że miłosierdzie jest ważniejsze niż wszelkie ofiary. Popatrzmy wokół siebie, zawsze się znajdzie ktoś, kto potrzebuje naszej pomocy. Pomóżmy mu. Dajmy świadectwo o miłosierdziu Boga naszym czynem, a nie tylko słowami.

 

Jezu, dziękuję Ci za to, że jestem dla Ciebie najważniejszy. Ofiaruję Ci dziś siebie, bo pragnę być narzędziem Twego miłosierdzia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...