Aktualności

2020-04-15 18:11

Ewangelia na dziś – 16 kwiecień 2020 rok – OKTAWA WIELKANOCY

EWANGELIA (Łk 24, 35-48) – Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

(…) On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam.

————–

Jezus przychodzi z darami pokoju dla serca i światła dla umysłu. On rozumie ich zmieszanie i trwogę. Rozmawia z nimi. Pozwala się dotknąć. Pokazuje swoje rany. Spożywa z nimi posiłek. Czyni to wszystko, aby przekonać uczniów, że nie jest zjawą ani duchem. Zmartwychwstały ma realne ciało, choć inne niż nasze, bo chwalebne. Kto spotyka Jezusa i doświadcza Jego bliskości, ten staje się Jego świadkiem. Dziś kolej na nas!

 

Dziękuję Ci, Jezu, że przez dar wiary także mnie zapraszasz do bliskości z Tobą.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 24, 35-48)

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...