Aktualności

2024-02-14 16:11

Ewangelia na dziś – 15 luty 2024 rok

EWANGELIA (Łk 9, 22-25) – Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa

(…) Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

————–

Jeśli chcemy być uczniami Jezusa, to musimy wejść na drogę krzyża. Dlatego Chrystus mówi o codziennym braniu krzyża na swoje ramiona. Na tej drodze, dokonuje się cudowna zamiana: kto traci swoje życie z powodu Jezusa, ten je ocali. Jak ziarno, które upada w ziemi, potem wzrasta i przynosi owoce.

 

Jezu, mój Królu, niełatwe jest przyjęcie codziennego krzyża. Tyle razy narzekam na jego ciężar i wielkość. Tyle razy chcę go oddalić od siebie. Naucz mnie widzieć w krzyżu moje Zbawienie.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 9, 22-25)

Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...