Aktualności

2023-01-12 16:11

Ewangelia na dziś – 13 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (Mk 2, 1-12) – Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów

(…) Jezus widząc ich wiarę rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. 

————–

Czy mężczyźni, którzy przynieśli sparaliżowanego, wierzyli w uzdrawiającą moc, jaką posiadał Jezus? W to, że mimo przeszkód uda im się zbliżyć na tyle blisko, aby chory mógł odzyskać zdrowie? Czy w ogóle szli z myślą, że chory zostanie rozgrzeszony? Raczej nie. Łaska duchowego uzdrowienia – odpuszczenia grzechów pozostałaby niezauważona, gdyby nie ujawnił jej sam Jezus. Niech dzisiejsza Ewangelia będzie dla nas przypomnieniem, aby głosić, co jest najważniejsze.

 

Jezu, mój Królu, Ty masz władzę odpuszczania grzechów. Uczyń mnie wrażliwym na duchowe paraliże, które są o wiele gorsze od fizycznych dolegliwości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 2, 1-12)

Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań, weź swoje łoże i chodź»? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów rzekł do paralityka: „Mówię ci: «Wstań, weź swoje łoże i idź do domu»”.
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: „Jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...