Aktualności

2021-03-12 17:11

Ewangelia na dziś – 13 marzec 2021 rok

EWANGELIA (Łk 18, 9-14) – Przypowieść o faryzeuszu i celniku

(…) Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

————–

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam dwie różne postawy wobec Boga. Z jednej strony postawę pokory celnika, z drugiej – pełną pychy postawę faryzeusza. To pokora uświęca i usprawiedliwia. Natomiast pycha karmi się sobą, własnymi zasługami. Podobnie jest z modlitwą. Tylko modlitwa pełna pokory i skruchy jest najbardziej głęboka i owocna. Modlitwa nie może być załatwianiem własnych interesów. Ona powinna być wyrazem naszej miłości do Boga.

 

Jezu, proszę Cię, abym był jak ten celnik, pełen pokory, zawsze otwarty na Twoje miłosierdzie.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 18, 9-14)

Przypowieść o faryzeuszu i celniku

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”.
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...