Aktualności

2021-08-11 17:11

Ewangelia na dziś – 12 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 18, 21 – 19, 1) – Przypowieść o niemiłosiernym słudze

(…) Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

————–

Przebaczać trzeba zawsze, każdego dnia i w każdej chwili. Jednak przebaczyć jest bardzo trudno, dlatego prośba o przebaczenie jest wpisana w naszą codzienną modlitwę Ojcze nasz. Przebaczenie jest potrzebne, aby uwolnić serce od żądzy odwetu i nienawiści. Rodzi prawdziwy pokój w sercu człowieka. Bóg wiele nam przebacza, daruje długi każdego dnia. Spróbujmy więc odpowiedzieć na miłość przebaczającą Boga naszym przebaczeniem drugiemu człowiekowi. Zadbajmy o to, aby gotowość do przebaczenia towarzyszyła nam każdego dnia.

 

Ojcze, proszę, przebacz mi moje grzechy i słabości i obdarz łaską, bym potrafił zawsze przebaczyć drugiemu człowiekowi.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 18, 21 – 19, 1)

Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...