Aktualności

2020-10-09 18:11

Ewangelia na dziś – 10 październik 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 11, 27-28) – Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

(…) Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.

————–

Jezus wskazuje, że oprócz bliskości fizycznej Maryja w darze macierzyństwa doświadczyła jeszcze czegoś ważniejszego i głębszego – duchowej bliskości z Bogiem w Jego Słowie i wierności temu Słowu. Dar Bożego macierzyństwa to przywilej Maryi. Dar bliskości i wierności wobec Słowa dotyczy każdego ucznia Jezusa. To zażyłość z Bogiem w Jego Słowie czyni nas ludźmi prawdziwymi, wolnymi, szczęśliwymi. Maryja jest w tym dla nas wzorem i przewodniczką.

 

Maryjo, która wpierw nim przyjęłaś Jezusa w łonie, przyjęłaś Go w swoim Sercu, naucz mnie sercem przyjmować Słowo i życiem je wypełniać.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 27-28)

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”.
Lecz On rzekł: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...