Aktualności

2019-10-09 18:11

Ewangelia na dziś – 10 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 11, 5-13) – Wytrwałość w modlitwie

(…) Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

————–

Jezus widzi każde dobro. Raduje Go zwłaszcza to czynione bezinteresownie. Nie zniechęcajmy się, nawet jeśli to, co czynimy, wydaje się znikome. Prośmy przede wszystkim o dar Ducha Świętego. On umocni nas w naśladowaniu dobroci Boga.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 11, 5-13)

Wytrwałość w modlitwie

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”.
Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...