Aktualności

2019-09-30 18:11

Ewangelia na dziś – 1 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 9,  51-56) – Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

(…) Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?
Lecz On odwróciwszy się zabronił im.

————–

Dziękuję Ci, Jezu, że swoją konsekwencją w wypełnianiu woli Ojca uczysz mnie, na czym polega prawdziwa wolność. Niech Twój Duch pomaga mi to zrozumieć i umacnia w wiernym podążaniu za Tobą.   

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 9, 51-56)

Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...