Aktualności

2024-01-31 16:11

Ewangelia na dziś – 1 luty 2024 rok

EWANGELIA (Mk 6, 7-13) – Rozesłanie Dwunastu

(…) Przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.

————–

Uczniowie Jezusa [kapłani] mają polegać na Bogu, a nie na możliwych do osiągnięcia zabezpieczeniach materialnych. Są wyposażeni w wielką moc duchową. Otrzymali bowiem władzę nad duchami nieczystymi i moc uzdrawiania chorych, a to nie jest mało. Sednem ich posłania jest głoszenie nawrócenia na wzór samego Jezusa, który od takiego wezwania rozpoczął swoją misję.

 

Jezu, mój Królu, proszę uwolnij serca kapłanów od przywiązania do dóbr materialnych tego świata. Pozwól im i nam, abyśmy więcej ufali Opatrzności Bożej.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 6, 7-13)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...