Aktualności

2021-04-01 17:08

Droga Krzyżowa (warunki uzyskania odpustu zupełnego za odprawienie)

Obecność Matki Najświętszej obok Syna na drodze krzyżowej, a potem pod krzyżem, Jej ogromne duchowe cierpienie, które w jedności z Synem przeżywała i ofiarowała za zbawienie ludzi, uświadamia nam wielką rolę Maryi w dziele naszego odkupienia.

 

Odpust zupełny za Drogę Krzyżową

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA 17 pozycji do rozważania

Biczowanie Pana Jezusa scena z filmu Pasja

Cierniem ukoronowanie i wyszydzenie Jezusa „Pasja”

Testament Jezusa – św. Maria z Agredy

Męka Jezusa Chrystusa „Pasja” do rozważania

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg. św. Łukasza – audio – śpiewana

Godzina Miłosierdzia

 

 

Odpust zupełny za Drogę Krzyżową

Warunki uzyskania odpustu zupełnego związanego z odprawieniem Drogi Krzyżowej: 

1. Spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej 

2. Przyjęcie Komunii Świętej 

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego 

4. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także powszedniego. 

5. Odprawienie Drogi Krzyżowej w następujący sposób: 

-odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej (np. w kościele, na placu przykościelnym, kaplica);
-musi być 14 krzyżyków;
-rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji);
-wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić); jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych tutaj warunków, zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki Chrystusa.

czytaj więcej...