Aktualności

2015-12-22 14:45

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

1978 – WASZA PUBLICZNA MISJA

1.01.1978, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

143 Rozpocznie On od Swego Kościoła

a Dziś cały Kościół z wielką nadzieją wznosi oczy ku swej Niebieskiej Mamie.

b Tym, który modli się do Mnie z synowską czułością i z bezgraniczną ufnością, jest Wikariusz Chrystusowy, Papież – żertwa, która coraz bardziej składa siebie w ofierze na Krzyżu dla zbawienia świata. Błaga Mnie dziś o pokój dla całej ludzkości. W kierowanej do Mnie nieustannie modlitwie prosi przede wszystkim o pokój dla Kościoła, którego Matką sam ogłosił Mnie uroczyście.

c Wzywają Mnie również wszystkie Moje dzieci rozproszone po całym świecie: małe niewinne dzieci, młodzież bardziej niż kiedykolwiek cierpiąca z powodu niepewności i obecnej ciemności, ubodzy, grzesznicy, chorzy, starcy, wygnańcy, zagubieni.

d Z czułością i szczególnym wzruszeniem wzywacie Mnie wy, synowie najmilsi, Kapłani poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu.

e Pragnę wam dziś powiedzieć, że przyjmuję wasze modlitwy i składam je na Ołtarzu Bożej Sprawiedliwości.

f W tym nowym roku jeszcze bardziej zaznaczy się Moje dzieło macierzyńskiego pośrednictwa między wami a Moim Synem Jezusem.

.

6.01.1978, Pierwszy piątek miesiąca i roku

144 Ty również możesz nas tak kochać

a Synu ukochany, wejdź znowu ze spokojem do Serca Jezusowego.

b O, gdybyś wiedział, jak On cię kocha, jak spogląda na ciebie ze szczególnym upodobaniem! Czy wiesz dlaczego? Ponieważ ciągle jesteś taki mały, ubogi, pełen braków.

c Rzuć wszystko w płonący ogień Jego Serca, a wszystko się spali w żarze Jego miłosiernej Miłości: twoje grzechy, słabości i braki.

d Na koniec nie pozostanie już nic z tego, co do ciebie należy. Dobro, którego dokonasz, będzie jedynie naszym dziełem. Ty zaś ofiarujesz Nam swoją miłość: dar dla Nas najcenniejszy, którego zawsze od ciebie oczekujemy.

e Możesz Nas kochać również w małości, ubóstwie, w swojej prawdziwie wielkiej nędzy.

f Nie zniechęcaj się widząc, że coś Mi obiecujesz, a potem nie dotrzymujesz swego przyrzeczenia…

g Ofiarowałeś Mi przecież swój ból i żal za twój błąd i Moje matczyne Serce drży z radości z tego powodu.

h Usiłuj jednak zachowywać wszystko, o co cię proszę, i być wiernym danej Mi obietnicy.

i Wyciszenie wobec wszystkich, modlitwa, cierpienie i jak najpełniejsze zawierzenie Mi.

j Głębokie boleści i nie znane nikomu upokorzenia czynią cię podobnym do Mojego Ukrzyżowanego Syna.

k Pozwól, by Niebieska Mama upodabniała cię coraz bardziej do Niego. Ona chce we właściwy sposób ułożyć cię na krzyżu, który Mój Syn Jezus przygotował dla ciebie…

.

Rzym, 21.01.1978, Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

145 Pomóżcie Mi, Moi synowie

a Z każdym mijającym dniem, najmilsi synowie, rośnie wasza liczba. Moje działanie, zmierzające do odnowy Kościoła i zbawienia świata, staje się coraz silniejsze i bardziej widoczne.

b Nigdy wasza Mama Niebieska nie drżała z obawy i niepokoju tak jak obecnie. Zbliżam się do serc Moich umiłowanych synów i każdego proszę z macierzyńskim naleganiem, aby Mi pomógł.

Pomóżcie Mi, Moi synowie!

d Wasza Mama potrzebuje teraz waszej pomocy.

e Czy nie słyszycie, jak ze wszystkich stron was wzywam, gromadzę i błagam? Błagam was poprzez znaki, które stają się coraz liczniejsze i coraz bardziej zadziwiające: przez Moje łzy, Moje objawienia i orędzia.

f Już nie potrafię powstrzymać tego biednego świata spadającego na dno przepaści. To jego największa kara. Jeśli bowiem dotknie dna – zniszczy sam siebie.

g Zostanie zniszczony i pochłonięty przez ogień niepohamowanego egoizmu i nienawiści, która skieruje jednych przeciw drugim. Brat zabije brata, jeden naród wyniszczy drugi w wojnie o niesłychanej gwałtowności, w wojnie pochłaniającej niezliczone ofiary. Krew poleje się wszędzie.

Pomóżcie Mi, Moi najmilsi synowie, powstrzymać ten świat od upadku w przepaść! Pomóżcie Mi, abyśmy zdołali jeszcze uratować jak najwięcej Moich biednych zagubionych dzieci!

i Waszymi małymi rękoma wzmocnijcie miłosierne ręce waszej Niebieskiej Mamy. Proszę was wszystkich o odpowiedź na Mój pełen niepokoju apel.

j Każdy nowy Kapłan, który wchodzi do Mojego Niepokalanego Serca, daje waszej Mamie nową siłę, aby doprowadzić wszystkich do zbawienia. Dlatego niech waszą jedyną troską będzie to, by zawsze odpowiadać «tak» na wszystko, o co was proszę.

k W miarę jak Moje nadzwyczajne działanie będzie się stawało coraz bardziej konieczne, będę was prosić o rzeczy coraz trudniejsze.

.

2.02.1978, Święto Ofiarowania Pańskiego

146 W Świątyni zostaniecie złożeni w ofierze

a Niosę was w Moich ramionach, synowie najmilsi, a wy macie tylko pozwolić Mi się nieść. Dlatego proszę was, byście stali się małymi dziećmi. Jesteście najmniejszymi z Moich małych dzieci.

b Oto wzór waszej małości: Jezus, który w czterdziestym dniu po narodzeniu został zaniesiony do Świątyni na rękach Swej Mamy. Jego oczy patrzą w Moje i czuje się bezpieczny. Nie widzi nic innego i śpi kołysany na Moim Sercu. We Mnie wzrasta radość z dawania pokoju, odpoczynku i miłości Dziecięciu.

Synowie najmilsi, wy również pozwólcie Mi się nosić. Dzięki temu staniecie się Moją doskonałą radością. Tylko wtedy będziecie mogli się czuć bezpieczni.

d Pomimo przenikliwego zimna, mrożącego coraz bardziej wszystko, doznacie ciepła Mojej macierzyńskiej miłości. W niepewności, która właśnie wszystkich ogarnia, znajdziecie schronienie w Moich ramionach. Oto światło, pojawiające się w coraz głębszej ciemności.

e Wy również patrzcie w Moje oczy, wpatrujcie się w światło dane wam przez Boga za pośrednictwem waszej Mamy.

f Niosę was w Moich ramionach do Bożej Świątyni: was, sługi Pana, was, stróżów Jego Świątyni.

g Świątynia ta – obecnie bezczeszczona – zdaje się walić.

h Kolumny Prawdy wydają się pękać, a wielu Pasterzy padło ofiarą najpoważniejszych błędów!

i Wszystko skażone jest grzechem, który chciałby splamić nawet ołtarz. Świętokradztwa mnożą się, a kielich Bożej Sprawiedliwości jest już wypełniony.

Zostaniecie złożeni w ofierze w Świątyni. Krew może zmazać każdą plamę. To przez nią Mój Kościół zostanie oczyszczony.

k Wasza Matka stoi obok was.

l Pozwólcie Mi się nieść z największym oddaniem. Nie rozglądajcie się wokół siebie, nie szukajcie ani schronienia, ani obrony. Każdy z was znajdzie to w Moim Niepokalanym Sercu.

.

10.02.1978, Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

147 Dopiero wtedy wszystko zostanie zrozumiane

a Jak bardzo cenię sobie twe przybycie z pielgrzymką miłości i modlitwy do Mojego słynnego sanktuarium, w którym rozpocząłeś spotkania z Moimi najmilszymi synami z Sycylii! Przybyłeś, by pocieszyć zbolałe Serce twej Niepokalanej Mamy.

b Przyjęłam dar twojej miłości, przyozdobiłam nim Moje Serce. To wspaniała korona. Tworzysz ją dla Mnie wraz z Kapłanami, których gromadzisz we wszystkich częściach świata. Dziękuję ci za radość, jaką Mi sprawiasz!

c Otrzymałeś również znak. Oto jego znaczenie. Wkrótce wszędzie zgaśnie światło. Ci, których wezwałam, chronią się w Moim Niepokalanym Sercu. To jest miejsce, gdzie jeszcze będziecie mogli widzieć; schronienie, które was przyjmie; droga, która doprowadzi was do Boga.

d Ciemność ogarnie Kościół i stanie się jeszcze intensywniejsza, gdy twoja Niebieska Mama przyjmie duszę Swego pierwszego umiłowanego syna, Papieża Pawła VI, który właśnie dopełnia swej ostatniej ofiary.

e Dopóki będzie żył, dopóty będę jeszcze mogła – dzięki jego bolesnemu męczeństwu – powstrzymywać ramię Bożej sprawiedliwości. Po jego śmierci wszystko jednak się pogorszy.

f Kościół pogrąży się w błędzie, który zostanie przyjęty i rozprzestrzeni się. Odstępstwo – rozszerzające się już teraz jak oleista plama – osiągnie swój szczyt.

g Uderzeni zostaną Pasterze i powierzona ich opiece owczarnia. Pan dopuści, że przez jakiś czas Kościół będzie jakby opuszczony przez Niego.

h Ciemność zgęstnieje nad światem, który dojdzie do szczytu zdeprawowania. Im bardziej będzie zepsuty, z tym większym uporem będzie szedł drogą buntu przeciwko Bogu, bałwochwalstwa, bluźnierstwa i bezbożności.

i Przez to świat sam ściągnie na siebie to, co dopuściła Boża Sprawiedliwość dla jego całkowitego oczyszczenia: ciemność, ogień i krew.

j Będzie to czas męczenników, którzy w wielkiej liczbie przeleją krew oraz czas tych, którzy przeżyją i będą zazdrościć prześladowanym i zabijanym.

k Wtedy dopiero zostanie zrozumiane wszystko, co dla was uczyniłam…

.

11.02.1978, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

148 Teraz macie się przygotować

a Ze wszystkich stron świata, najmilsi synowie, gromadzę was dziś w Moim Niepokalanym Sercu.

b Przyjęliście pokornie zaproszenie do powierzenia Mi swojego życia i teraz Ja w każdej chwili będę waszą obroną.

c Poświęciliście Mi również swoje Kapłaństwo. Biorę więc na Siebie zadanie czynienia go z każdym dniem bardziej zgodnym z planem miłości Eucharystycznego Serca Jezusa.

d Oddaliście Mi wasze serca. Umieszczę w miejsce waszych serc, pełnych grzechów, serce Moje, nieskalane. Przyciągnę do was Bożą Potęgę, która w każdym z was będzie kształtować Mojego Syna Jezusa, aż do Jego pełni.

e Dlatego odpowiedzcie na wszystko, o co wasza Niepokalana Mama was dziś prosi.

f Proszę was o uległość, modlitwę i cierpienie.

Bądźcie przede wszystkim coraz bardziej ulegli. Dzięki temu będę mogła was karmić, przyodziewać, prowadzić i wychowywać.

h To jest godzina, kiedy – w sposób ukryty i w milczeniu – dokonuję największych cudów. Czynię je w sercach i duszach Moich umiłowanych synów.

i Prowadzę was do wielkiej świętości, chociaż ani wy, ani inni tego nie spostrzegają.

j Daję wam Mojego ducha, a Duch Ojca i Syna będzie w sposób nie do odparcia przyciągany, by zstąpić na was, tak jak zstąpił na Mnie. On was całkowicie ukształtuje. Staniecie się wielcy w miłości, w cnocie, w ofierze, w heroizmie.

k Dzięki temu będziecie gotowi do wypełnienia Mojego planu.

Módlcie się więcej, Moi najmilsi synowie.

m Nie zaniedbujcie nigdy modlitwy Liturgii Godzin, codziennego rozmyślania, częstego nawiedzania Jezusa obecnego w Eucharystii.

n Ofiarę Mszy św. przeżywajcie wewnętrznie – w życiu oraz w czasie jej sprawowania. To przede wszystkim na ołtarzu dokonuje się zjednoczenie każdego z was z Jezusem Ukrzyżowanym.

o Nie zaniedbujcie nigdy modlitwy różańcowej: modlitwy, którą szczególnie miłuję i o którą przyszłam was prosić z Nieba. Sama nauczyłam was dobrze go odmawiać, przesuwając w palcach ziarenka różańcowe, kiedy przyłączyłam się do modlitwy Mojej małej córki, której ukazałam się w massabielskiej grocie.

p Odmawiając Różaniec, zapraszacie Mnie do modlitwy z wami i naprawdę zawsze przyłączam się do niej. Jesteście wtedy małymi dziećmi, modlącymi się ze swą Niebieską Mamą. Dlatego właśnie Różaniec staje się najpotężniejszą bronią, stosowaną w strasznej walce z szatanem i jego armią zła. Jesteście powołani do rozpoczęcia tej walki.

Ofiarujcie Mi również swoje cierpienie:

r – Cierpienie wewnętrzne, które tak bardzo was upokarza. Rodzi się ono z doświadczania waszych ograniczeń, braków, licznych przywiązań. Im mniejsze i bardziej ukryte są ofiarowywane Mi przez was cierpienia, tym większa staje się radość doznawana przez Moje Niepokalane Serce.

s – Cierpienie zewnętrzne, które często wywołuje w was Mój przeciwnik, kiedy z wściekłością i złością rzuca się na was gwałtownie, ponieważ przewiduje, że posługuję się wami w celu zadania mu ostatecznej klęski.

t Jednych niepokoi różnego rodzaju pokusami, drugich – wątpliwościami i zniechęceniem, innych – oschłością i zmęczeniem, jeszcze innych – krytyką, ośmieszaniem, a nawet najcięższymi oszczerstwami.

u Odpowiadajcie zawsze tak samo: ofiarowując Mi doznawany ból i zachowując ufność wobec waszej Niebieskiej Mamy.

v Zawsze byłam przy was, a w tych chwilach jestem z wami w sposób szczególny – z całą tkliwością Mojej matczynej miłości.

w Nie lękajcie się. Powtarzam wam: do Mnie należycie i szatan was nie tknie. Jesteście w Moim ogrodzie i nikt nie zdoła wyrwać was z Mojego Niepokalanego Serca. (…)

.

3.03.1978, Pierwsza sobota miesiąca

149 Zostaniecie pocieszeni

a Synowie umiłowani, patrzcie na swoją Mamę. Wejdźcie do schronienia przygotowanego wam przez Jej Miłość. Odpocznijcie w Moim Niepokalanym Sercu!

b Na jak wielki wysiłek musicie się zdobyć! Kroczycie drogą, która z dnia na dzień staje się coraz cięższa i coraz trudniejsza.

c Często doznajecie pokusy, by zatrzymać się z powodu przemęczenia, oschłości, napotykanych trudności. Nie zatrzymujcie się nigdy! Pozwólcie się prowadzić za rękę waszej Niebieskiej Mamie.

d Idziecie obecnie trudną drogą oczyszczenia.

e Czy jest ona długa? Kiedy się skończy? Czy będziemy musieli bardzo cierpieć? Co się z każdym z nas stanie? Kto dojdzie do końca?

f Oto pytania, które często sobie zadajecie.

g Tak, Moi synowie, oczekuje was odcinek najboleśniejszy do przebycia i upłynie jeszcze trochę czasu, zanim wszystko się spełni.

h Schrońcie się w Moim Niepokalanym Sercu, aby nie ulec zmęczeniu. Jest ono ogrodem, który Trójca Przenajświętsza utworzyła dla Siebie i dla was.

i Dla Siebie – ponieważ w nim odzwierciedla się Jej najczystsze światło i Bóg jest najdoskonalej uwielbiany.

Dla was – gdyż potrzebujecie tego wspaniałego ogrodu, szczególnie w chwilach, które przeżywacie. Potrzebujecie go:

j – Dla waszego odpoczynku. Synowie najmilsi, wypocznijcie w nim. Opatrzę wasze rany, naprawię zniszczoną odzież, przygotuję pokarm, który was umocni, pomogę wam stać się silniejszymi.

k – Dla waszej pociechy. Jesteście najmniejszymi dziećmi, które gromadzę właśnie ze wszystkich stron świata. Odpowiadacie z całą wspaniałomyślnością na Moje wezwanie do cierpienia i do niesienia krzyża. Nie smućcie się, jeśli wasze cierpienie będzie musiało jeszcze wzrosnąć. W Moich ramionach, w Moim Niepokalanym Sercu doznacie pocieszenia. Udzielę wam tego, czego inni nie potrafią ani pojąć, ani zakosztować.

l – Dla złożenia waszej ofiary. Każdego dnia – kiedy napełniam was Moją czułością i upiększam Moimi cnotami – wzrastacie zgodnie z Moim macierzyńskim planem.

m Moja praca jest cicha i ukryta, ale przemienia was wewnętrznie i czyni miłymi w oczach Pana.

n Kiedy jesteście gotowi, wtedy zrywam was i przenoszę, abyście – wraz z Aniołami i Świętymi – przyozdabiali Ogród Boży. Ci z was, których już doprowadziłam do Raju, tworzą tu – wokół Mojego Niepokalanego Serca – najpiękniejszą koronę chwały!

.

Niedziela Palmowa, 19.03.1978

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

150 Godzina ciemności

a Synowie Moi umiłowani, pozostańcie w Moim Niepokalanym Sercu i ze Mną przeżywajcie godziny waszej bolesnej męki, która już się zaczęła. Przeżywajcie ją tak, jak Mój Syn Jezus.

b Rozpoczyna się czas, który Ojciec przygotował dla wypełnienia Swego planu.

c Na początku tego Wielkiego Tygodnia wypowiedzcie dziś i wy wasze «tak» woli Ojca. Wypowiedzcie je z Jezusem, Jego Synem a waszym Bratem, który co dzień nadal składa Siebie w ofierze za was.

d To jest godzina szatana i jego wielkiej mocy.

To jest godzina ciemności!

f Ciemność rozeszła się po całym świecie. Ludzie wyobrażają sobie, że osiągnęli szczyt postępu, a tymczasem kroczą w najgłębszej ciemności. Wszystko osłania cień śmierci, która was zabija, cień grzechu, który was zniewala, i nienawiści, która was niszczy. Ciemność ogarnęła też Kościół. Rozszerza się coraz bardziej i zbiera codziennie ofiary, nawet wśród Moich umiłowanych synów.

g Iluż z nich – zwiedzionych przez szatana – straciło światłość, która pozwalała im kroczyć dobrą drogą: drogą prawdy, wierności, życia łaski, drogą miłości, modlitwy, dobrego przykładu i świętości!

h Iluż Moich biednych synów jeszcze dzisiaj porzuca Kościół, krytykuje go, kontestuje lub nawet otwarcie zdradza i wydaje w ręce jego przeciwnika!

i «Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?»

j Wy również zdradzacie dziś pocałunkiem Kościół – Dziecko waszej Niebieskiej Mamy!…

k Należycie jeszcze do Kościoła, dla niego żyjecie, wykonujecie jego posługi, często jesteście nawet jego Pasterzami.

l Codziennie odnawiacie ofiarę Eucharystyczną, sprawujecie Sakramenty, rozszerzacie jego zbawcze posłanie…

m Jednak niektórzy z was sprzedają Kościół jego przeciwnikowi i zadają mu ranę w samo serce, bo niszczą Prawdę przez błąd, usprawiedliwiają grzech i żyją zgodnie z duchem świata. W ten sposób wchodzi on z waszego powodu do wnętrza Kościoła, zagrażając jego życiu.

n Tak, również wy, Moi biedni synowie, zdradzacie dziś pocałunkiem Mój Kościół i wydajecie go w ręce jego wrogów.

o Wkrótce zaciągniecie go przed tych, którzy zrobią wszystko, by go zniszczyć. Na nowo zostanie skazany i będzie prześladowany. Będzie musiał na nowo przelać swoją krew.

p Kapłani poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, synowie umiłowani – których gromadzę właśnie ze wszystkich stron świata, aby utworzyć z was Mój zastęp – skoro jest to godzina ciemności, dlatego musi teraz być również wasza godzina.

q Godzina waszego światła, które powinno jaśnieć coraz bardziej.

r Godzina Mojej wielkiej Światłości udzielanej wam w nadzwyczajny sposób, abyście wszyscy mogli wyjść na spotkanie Mojego Syna Jezusa, Króla Miłości i Pokoju, który już nadchodzi.

.

Wielki Piątek, 24.03.1978

151 Ileż krwi

a Najmilsi synowie, trwajcie dzisiaj ze Mną na Kalwarii.

b Pozostańcie wraz ze Mną pod Krzyżem.

c Jak bardzo cierpi Mój Syn Jezus: przebity gwoździami, zawieszony na Krzyżu, cały pokryty ranami i krwią. Ciałem Jego wstrząsają skurcze straszliwej agonii. Wokół Niego nasilają się zniewagi, wzrasta pogarda.

d A jednak nie wypowiada ani jednego słowa skargi. Modli się, cierpi, słucha, milczy, składa Siebie w ofierze. Oddając życie, wypowiada Swoje doskonałe «tak» woli Ojca.

e Moje matczyne Serce jest powołane do tego, aby razem z Nim powtarzać owo «tak», które już wyraziłam, gdy Słowo zstąpiło w Moje najczystsze łono.

f Mój Syn staje się równocześnie Żertwą i Kapłanem, Ołtarzem i Darem Ofiarnym w krwawej Ofierze nowego i wiecznego Przymierza. Całujcie wraz ze Mną Jego krwawiące Rany.

g Ileż krwi oglądały Moje oczy tamtego dnia! Jego włosy są całkowicie nią przesycone, skąpana jest w niej twarz. Jego dłonie i stopy porozrywane, a całe Jego Ciało żłobią głębokie rany.

h Jego krew płynie teraz po drzewie Krzyża i zrasza ziemię. To krew Mojego Syna, obmywająca wszystkie grzechy świata. To krew prawdziwego Baranka Bożego, ofiarowanego dla waszego zbawienia.

i Jego Krew może również dziś oczyścić świat.

j Jego i wasza krew, synowie Moi najmilsi! Ponieważ to dzięki wam Jezus naprawdę odżywa, z wami odnawia Swoją ofiarę wiecznego Przymierza, w was codziennie nadal składa Siebie w ofierze jako Żertwa i Kapłan, Ołtarz i Ofiara.

k To Jego i waszą krwią Kościół zostanie oczyszczony. Jego i waszą krwią cały świat zostanie odnowiony.

l Nie bójcie się, jeśli dzisiaj pragnę was wszystkich mieć ze Mną na Kalwarii. Jesteście w Moim matczynym Sercu i tu, wy również, musicie nauczyć się modlić, cierpieć, milczeć i składać ofiarę.

m Tak przygotowuję was do składania waszej kapłańskiej ofiary.

n Wypowiedzcie swoje «tak» woli Ojca.

o Wypowiedzcie je ze Mną, waszą Niebieską Mamą, która od dawna kształtuje was w taki sam sposób, w jaki formowała Swego Syna Jezusa. (…)

.

10.04.1978, Okres Wielkanocny

152 Będziecie świadkami

a Wasza Niebieska Mama znajduje się w Raju – wyniesiona do chwały ze Swoim przemienionym już ciałem. Obecnie w sposób wyjątkowy, nie udzielony jeszcze żadnemu innemu stworzeniu, uczestniczy w tym, co Mój Syn wam przygotował.

b Jezus wyznaczył już miejsce przy Ojcu dla każdego z was. Kroczcie każdego dnia po tej ziemi, kontemplując Jezusa siedzącego po prawicy Ojca.

c Miłość Ojca i Syna została wam udzielona, abyście mogli tu na ziemi realizować plan, przygotowany dla was przez Boga w Jego odwiecznej Mądrości.

d Miejsce przygotowane wam przez Jezusa w Niebie odpowiada planowi, który każdy z was ma do wypełnienia na ziemi – pod potężnym wpływem Ducha Świętego.

e To co Duch Święty spełnia w was, synowie poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, jest Moim planem.

f Dlatego Jezus – który w Niebie przygotowuje wam miejsce u Ojca – całkowicie powierzył was na tej ziemi działaniu Swojej i również waszej Matki.

g Wypełniacie Boży plan jedynie wtedy, gdy odpowiadacie na Moje matczyne działanie, które was łagodnie przemienia.

h Pragnę was wszystkich doprowadzić do tego, byście w swoim życiu stali się doskonałym obrazem waszej Niebieskiej Mamy.

i W tym celu czynię was małymi, coraz mniejszymi, aż do ostatecznego wyniszczenia własnego «ja». Nadaję wartość całej waszej nędzy, która nieodparcie przyciąga szczególną, pełną miłosierdzia miłość Mojego Niepokalanego Serca.

j Uczę was uległości, ufności i synowskiego oddania, niszcząc w was i wokół was wszystko, w czym moglibyście pokładać nadzieję.

k Karmię was, przyodziewam, obsypuję pieszczotami, a równocześnie w sposób zdecydowany prowadzę do doskonałej realizacji Mojego matczynego planu.

l Kiedy zobaczę Mój obraz odtworzony w was, będę mogła każdemu udzielić Mojego ducha i napełnić go Moją pełnią miłości. Okryję was na nowo Moją nieskalaną szatą i ozdobię was wszystkimi Moimi cnotami.

m Wszystko, co jest Moje, będzie równocześnie wasze i ostatecznie Ja Sama będę mogła żyć w was.

n Żyjąc w Moich najmniejszych synach, doprowadzę do końca dzieło powierzone Mi przez Trójcę Przenajświętszą, aby Jej najwyższa chwała zajaśniała nad światem.

o Będziecie wtedy świadkami wszystkiego, co Moje Niepokalane matczyne Serce – będące samym Miłosierdziem – uczyniło w tych latach, aby doprowadzić do zbawienia wszystkie Swoje biedne, zagubione dzieci.

.

Floryda (Stany Zjednoczone), 13.05.1978 Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego

153 Moja godzina nadeszła

a Zobacz Moje cuda na całym świecie! Moi najmilsi synowie odpowiadają coraz bardziej wspaniałomyślnie, i gromadzę ich w Mojej armii już ustawionej do walki.

b Również w tym wielkim narodzie codziennie spotykasz się z Kapłanami w Wieczernikach modlitwy i braterstwa.

c Przyjęliście Moje zaproszenie i gromadzicie się razem.

d Moje zadanie polega na gromadzeniu was, kształtowaniu i przygotowywaniu.

Nadeszła godzina wielkiej walki.

f Pod Moimi rozkazami macie obecnie świadczyć słowem i przykładem o waszej wierności Jezusowi, Ewangelii i Kościołowi.

g Wkrótce wszyscy ujrzą Kościół na nowo rozkwitający i odnawiający się pod działaniem waszej Niebieskiej Mamy.

h Kroczcie nadal w uległości, pokorze i nadziei.

Moja godzina nadeszła.

j Udzielę Mojego ducha wszystkim Moim małym dzieciom, abym mogła jeszcze dzisiaj żyć i działać za waszym pośrednictwem.

k Dzięki temu cały świat ujrzy plan Miłości, który Niepokalane Serce waszej Niebieskiej Mamy realizuje, aby przyszło Królestwo Mojego Syna Jezusa.

.

Nagasaki (Japonia), 3.06.1978 Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

154 Cały Kościół w Moim schronieniu

a Przyprowadziłam cię do tego wielkiego narodu nowego kontynentu, abyś tu przeżył święto Mojego Niepokalanego Serca.

b Jesteś w mieście skąpanym we krwi pierwszych męczenników japońskich. Znajdujesz się dokładnie w tym miejscu, w którym straszna broń w jednym momencie zabiła wiele tysięcy Moich biednych dzieci.

c Obok ciebie wznosi się kościół, nad którym nastąpił wybuch bomby atomowej.

d Moje małe dziecko, to miejsce i ten dzień są dla ciebie znakiem, a za twoim pośrednictwem pragnę go dać również wszystkim Moim umiłowanym synom.

e To, co wydarzyło się w tym miejscu, może wkrótce zdarzyć się we wszystkich częściach świata, jeśli Moje dzieci nie przyjmą Mojego zaproszenia do powrotu do Boga.

Patrzcie na Moje Niepokalane Serce: Ono drży z obawy, jest zaniepokojone losem, który was czeka, jeśli nie przyjmiecie naglącego wezwania waszej Mamy.

g Powróćcie, Moje dzieci. Nigdy nie byłyście ani tak zagrożone, ani w takiej potrzebie jak dzisiaj. Powróćcie do Boga, który oczekuje was z miłosierdziem i miłością Ojca.

h Zachowujcie Jego prawo i nie pozwalajcie zwodzić się grzechowi. Nie obrażajcie więcej Mojego Syna Jezusa już tak znieważanego!

i Czas, jaki wam pozostaje, jest krótki. Moja godzina nadeszła i Ja Sama interweniuję, aby was uratować.

Wejdźcie do Mojego Niepokalanego Serca. Ono jest schronieniem ofiarowanym wam przez Mamę. W nim znajdziecie wszystko, co wam przygotowałam, aby przejść straszliwe godziny oczyszczenia.

k Do Mojego schronienia powinien wejść teraz cały Kościół, z Papieżem, Biskupami, Kapłanami oraz wszystkimi wiernymi.

l Po to właśnie prowadzę cię do wszystkich zakątków świata. Nadszedł czas, kiedy cała mała reszta – która pozostała wierna i z którą Jezus ustanowi Swoje Królestwo – musi wejść do Mojego Niepokalanego Serca.

m Ten, kto nie wchodzi do tego schronienia, zostanie powalony i uniesiony przez wielką zawieruchę, która już się zrywa.

Pocieszajcie Moje Niepokalane Serce.

o Moje Serce nie było nigdy dotąd tak jak teraz przeszyte cierniową koroną, uwitą z grzechów, niewdzięczności i świętokradztw, opuszczenia i zdrad – przede wszystkim ze strony Moich umiłowanych synów i dusz konsekrowanych.

p Do niektórych z ich domów często nie mogę nawet wejść, bo zamykają przede Mną drzwi i już Mnie nie chcą.

q Z ogrodów Bożych, którymi były, niektóre z nich stały się bagniskami: szatan wszystko pokrywa swoim błotem i niszczy.

r Synowie najmilsi, pocieszajcie Mnie w Moim wielkim bólu! Przez to wyjmujecie ciernie z Serca, wlewacie balsam w rany, a wokół Mego zbolałego Serca tworzycie najpiękniejszą koronę miłości.

s Za waszym pośrednictwem Matka Niebieska pragnie dzisiaj uratować wszystkie Swoje utracone dzieci.

t Wszystko, co tu przeżywasz, jest więc znakiem dawanym wam przeze Mnie. Dzięki niemu możesz pojąć, w jaki sposób – przez śmierć i ofiarę niektórych – wasza Mama przygotowuje nowe życie dla wszystkich.

.

Hong Kong, 12.06.1978

155 Ten ogromny naród!

a Popatrz na ten ogromny naród, z którego oficjalnie została wykreślona nawet sama idea Boga.

b Od najwcześniejszego dzieciństwa uczy się setki milionów Moich biednych dzieci, jak obywać się bez Boga. Często są to dzieci dobre, wspaniałomyślne, pozbawione jednak prawdziwego światła, które byłoby zdolne napełnić radością i nadzieją ich życie.

c Odczuwasz całe to wielkie cierpienie, ogarniające ten ogromny kraj.

d Potwierdzam ci, że naprawdę spełniło się wszystko, co wam przepowiedziałam w Fatimie: Rosja rozszerzyła swe błędy po całym świecie. Pan posłużył się bezbożnymi narodami dla ukarania ludów chrześcijańskich, które oddaliły się od drogi wytyczonej przez Mojego Syna Jezusa.

e Przeżywacie teraz to, co wam przepowiedziałam. Co powinnyście czynić, Moje biedne dzieci, aby temu zaradzić?

Uciekajcie się przede wszystkim do modlitwy. Módlcie się więcej, módlcie się z większym zaufaniem, módlcie się z pokorą i całkowitym oddaniem się.

g Przede wszystkim odmawiajcie codziennie Różaniec Święty.

h Waszą modlitwą przeszkadzacie większemu rozprzestrzenianiu się błędu i powstrzymujecie działanie szatana, przechodzicie do kontrataku i niweczycie coraz bardziej jego plany.

i Waszą modlitwą wyprosicie w końcu zwycięstwo. Bóg zwycięży, za waszym pośrednictwem.

Złóżcie ofiarę z waszego cierpienia. Przeżywane przez was godziny są naprawdę trudne i bolesne. Czeka was cierpienie, jakiego świat nigdy jeszcze nie zaznał.

k Przez tę ofiarę możecie jednak zbawić nawet tych, którzy usiłują was zgubić, i wyświadczyć dobro tym, którzy są dla was biczem.

l I tak na koniec będą mogły osiągnąć zbawienie nawet te wielkie narody, które w sposób otwarty zbuntowały się przeciwko Bogu i stały się prawdziwym biczem dla całej ludzkości.

.

Rzym, 13.07.1978, Rocznica trzeciego objawienia fatimskiego

156 Wasza publiczna misja

a Synowie Moi najmilsi, jesteście tu zebrani ze Mną w Wieczerniku modlitwy i miłości.

b Zwołałam was z wielu części świata i przybyliście. Odprawiacie rekolekcje, abym w tych dniach mogła was uczyć i przygotowywać na to, co was czeka.

c Wszystko, co wam od jakiegoś czasu przepowiadałam, właśnie się spełnia.

d Dlatego plan, który mam w stosunku do każdego z was, powinien być jak najszybciej spełniony.

e Poświęciliście się Niepokalanemu Sercu Niebieskiej Mamy. Uczestniczycie przez to w Moim planie pokonania szatana, pierwszego twórcy grzechu i wszelkiego zła, które rozszerzyło się w świecie.

f Idźcie ze Mną, a będziecie w świecie światłem nieskalanym, które zwycięży ciemności zła i grzechu.

g Wezwałam was wszystkich do wejścia w głębiny Mojego Serca, aby móc dokonać w was prawdziwej przemiany.

h Znajdujecie się w mieście, w którym żyje, cierpi i ofiarowuje się Wikariusz Jezusa, pierwszy z Moich umiłowanych synów, Papież.

i Chcę, abyście byli przy nim, by mu pomóc w ostatnim i najboleśniejszym odcinku jego drogi.

j W was i dzięki wam jestem obecna pod Krzyżem, na którym Ojciec Święty przeżywa godziny swej agonii.

k Dlatego w tym Wieczerniku Niepokalane Serce waszej Niebieskiej Mamy stale kierowało was, przez modlitwę i miłość, ku jego czystej osobie.

l Przy was stoi zawsze Mój Syn Jezus. Patrzy na was ze szczególnym umiłowaniem. To Jezus obecny pod białą postacią chleba w Eucharystii.

m Wasz Wieczernik był prawdziwym Wieczernikiem Eucharystycznym. Do Jezusa w Eucharystii kierowała się wasza modlitwa, wasza miłość, wasze życie.

n Macie coraz bardziej stawać się apostołami i nowymi męczennikami Jezusa obecnego w Eucharystii. Takie jest wasze powołanie.

o Dlatego powinniście pogłębiać wasze wynagrodzenie, adorację i życie modlitewne.

p Eucharystyczne Serce Jezusa dokona wielkich rzeczy w każdym z was.

q Bądźcie ulegli. To najwięcej was kosztuje, lecz to najbardziej kocham.

r Bądźcie ulegli. Często wam się to nie udaje. Wtedy wasza Niebieska Mama smuci się widząc, że tak wielkiej dobrej woli odpowiada w praktyce mała uległość.

s Wybrałam was dla zrealizowania planu, który w pełni zrozumiecie dopiero później.

t Jak w wypadku Apostołów Wieczernik poprzedził pełnię ich misji – aż do męczeństwa – tak też będzie i z wami.

u Nadszedł czas waszej publicznej misji. Gromadźcie się, Moi najmilsi synowie, wzrastajcie ze Mną na drodze, którą wam wytyczyłam.

To jest godzina waszego świadectwa!

w W Niepokalanym Sercu waszej Niebieskiej Mamy idźcie teraz na wszystkie strony świata, aby wypełnić misję, którą Mój Syn Jezus każdemu z was powierzył.

.

Częstochowa, 28.07.1978

157 Znak dla wszystkich

a Przyprowadziłam cię do tego narodu, który został wiele razy poświęcony Mojemu Niepokalanemu Sercu i który ogłosił Mnie oficjalnie swoją Królową. Z tego sanktuarium czuwam nad nim, opiekuję się nim, pocieszam go, wzmacniam i bronię.

b Stał się Moją własnością, gdyż został Mi powierzony przez poświęcenie każdego Memu Niepokalanemu Sercu. Synowie jego są tego świadomi, bo odnawiają często to poświęcenie i żyją nim.

c Patrz, jak Kościół tu żyje i kwitnie, choć od tylu lat i na tyle sposobów jest prześladowany! Seminaria nie mają już dosyć miejsc, by przyjąć młodzieńców pragnących zostać Kapłanami. Kościoły są pełne wiernych. Duchowieństwo nosi szaty kapłańskie. Ośrodkiem wszelkiej modlitwy jest Jezus w Eucharystii – otaczany czcią, miłowany i wystawiany do publicznej adoracji.

d Wszystko, co dzieje się w tym narodzie, stanowi znak dla całego Kościoła. Byłoby tak we wszystkich częściach świata, gdyby ludzie przyjęli skierowane do nich w Fatimie zaproszenie do poświęcenia się wszystkich Mojemu Niepokalanemu Sercu. Uzyskałabym pokój dla świata i większe uświęcenie dla Kościoła.

e Tymczasem świat pogrąża się w morzu nienawiści i przemocy, a Kościół przeżywa okres wielkiego utrapienia.

f Obecnie jednak, synowie Moi umiłowani, jest Moja godzina!

g Poprzez was, Moi Kapłani, wzywam teraz wszystkich ludzi do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. W ten sposób dacie waszej Niebieskiej Mamie możliwość interwencji, by doprowadzić Kościół do największej wspaniałości, a świat przygotować na przyjście Królestwa Mojego Syna Jezusa.

.

5.08.1978, Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki

Najświętszej Maryi Panny i pierwsza sobota miesiąca

158 W sercu Kościoła

a Synowie Moi umiłowani, patrzcie Moimi oczami, a ujrzycie, jak Kościół wewnętrznie się odnawia dzięki potężnemu działaniu Ducha Świętego.

b Zewnętrznie tego jeszcze nie widać, ponieważ wiele lodu pokrywa Kościół i ogarniają go wielkie ciemności. Przeżywa najbardziej bolesne godziny oczyszczenia.

c Kościół – któremu towarzyszy i przynosi ulgę Matka – wchodzi na trudną drogą prowadzącą na Kalwarię, gdzie będzie jeszcze raz ukrzyżowany i złożony w ofierze dla dobra wielu Moich dzieci.

d Wejdźcie jednak ze Mną do Serca Kościoła! Tam zatryumfowało już Moje Serce.

e Nastąpiło to w osobie i życiu Ojca Świętego. Dzięki Mnie osiągnął wysoki stopień świętości – przez swą codzienną ofiarę, która doprowadzi go do prawdziwego męczeństwa.

f Tryumf Mojego Serca nastąpił w życiu Moich umiłowanych synów, którzy poświęcili się Memu Niepokalanemu Sercu. Ich liczba rośnie z dnia na dzień. Popatrzcie, wzrasta w nich światło, miłość, wierność i świętość, heroiczne dawanie świadectwa Ewangelii.

g Pomimo ich małości lśni w nich Moja wspaniałość. Prowadzeni i przygotowani przeze Mnie staną się nowymi apostołami dla odnowienia całego Kościoła. Są w sercu Kościoła i w Sercu waszej Niebieskiej Mamy.

h Tryumf ten nastąpił w życiu wielu osób poświęconych, które – pociągnięte Moim słodkim i mocnym działaniem – żyją znowu wspaniałomyślnie swoim zakonnym powołaniem. Naśladują Mojego Syna Jezusa, czystego, ubogiego i posłusznego aż do śmieci krzyżowej, i idą za Nim.

i Tryumf ten nastąpił w duszach i w życiu licznych wiernych, którzy z godnym naśladowania entuzjazmem odpowiedzieli na zaproszenie waszej Mamy i teraz są dobrym przykładem dla wszystkich.

j We wszystkich tych dzieciach – należących do Mnie – tryumfuje już Moje Serce. Tworzą one jak gdyby serce odnowionego Kościoła.

k Dzięki nim rozpoczęłam działanie. W niedługim czasie nastąpi Moje całkowite zwycięstwo. Gdy to życie rozszerzy się z serca na wszystkie części organizmu, wtedy cały Kościół rozkwitnie.

l Pod potężnym działaniem Ducha Bożego ziemia cudownie rozkwitnie i Kościół zalśni wspaniałością, jakiej nigdy w nim nie było. Stanie się światłem dla wszystkich narodów ziemi, które zwrócą się ku niemu, aby oddać największą chwałę Bogu!

.

9.08.1978

159 Śmierć Papieża

a Jutro, Mój bardzo drogi synu, skończy się czas twego krótkiego wypoczynku.

b Chciałam cię znów tu umieć, przy twoim kierowniku duchowym i w towarzystwie tych dzieci – tak słabych i z ludzkiego punktu widzenia tak ograniczonych, które jednak Moje Serce wyjątkowo kocha.

c Tylko wasza małość i słabość przyciąga Moje macierzyńskie upodobanie. Żyłeś z nimi w takiej prostocie.

d Spędziłeś ten czas na modlitwie, w skupieniu wewnętrznym. Żyłeś w jedności ze Mną.

e Ze Mną przeżywałeś także bolesne chwile dla Kościoła, z powodu śmierci jego najwyższego Pasterza, Wikariusza Mojego Syna Jezusa, Papieża Pawła VI.

f Był on naprawdę wielkim darem Serca Jezusowego dla Kościoła.

g Jego misja się zakończyła. Gdy był na tej ziemi, byliście blisko niego przez modlitwę i waszą miłość. Teraz on, w Raju, będzie blisko was, by – przez swoje potężne wstawiennictwo – pomagać wam w wypełnieniu waszej misji. (…)

.

8.09.1978, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

160 Wasze nowe narodziny

a Synowie umiłowani, uczestniczycie w radości całego Kościoła, który świętuje dziś tajemnicę miłości – narodziny waszej Niebieskiej Mamy. Przez to wydarzenie zaczyna się ujawniać plan waszego zbawienia.

b Otrzymałam życie po to, aby przeze Mnie zostało dane Temu, który jest Życiem: Słowu Ojca. W Moim dziewiczym łonie przyjmuje Ono ludzką naturę, by narodzić się ze Mnie w czasie.

c Całe Niebo cieszy się z tej tajemnicy. Aniołowie i święci uczestniczą w radości Moich dzieci pielgrzymujących jeszcze na ziemi.

d Popatrzcie na Niebieską Mamę. Stoję przy was w każdej chwili. Z Mojego Niepokalanego Serca wychodzą zawsze promienie światła i łaski i spływają na was jak deszcz na całym świecie.

e W ten sposób oświecam was i rodzę, karmię i wychowuję, prowadzę i podtrzymuję. Każdego dnia macie i wy swój udział w tajemnicy miłości nowego narodzenia, danego wam przez Mamę.

f Przyjdźcie do Mnie wszyscy, Moi umiłowani synowie, gdyż potrzebujecie Mnie.

g Również i Kościół przeżywa obecnie swoją wielką próbę, a to, co go czeka, będzie doświadczeniem, jakiego nigdy dotąd nie zaznał.

h Czuwam nad nim i układam wszystko dla jego dobra. Serce Mego Syna Jezusa właśnie mu dało nowego najwyższego Pasterza w osobie Jana Pawła I. Kochajcie go, słuchajcie go, brońcie go, gdyż będzie musiał cierpieć dla Kościoła.

i Wszystkie dni jego próby są policzone, a w Moim Niepokalanym Sercu przygotowuje się dla Kościoła chwila nowych narodzin w czasie. Po wielkiej próbie oczyszczenia stanie się on piękniejszy, jaśniejszy, bardziej święty i Boży.

j Dziś wzywam was wszystkich do kolebki waszej Mamy – małego Dziecka. Uczcie się ode Mnie, jak wzrastać w małości, ufności, pokorze i większym zdaniu się na miłość Ojca.

.

13.10.1978, Rocznica ostatniego objawienia fatimskiego

161 Godzina apostołów światłości

a Jestem waszą Niepokalaną Mamą obecną przy każdym z was, Moi umiłowani synowie.

b Mój plan wkrótce się wypełni, gdyż tryumf Mojego Niepokalanego Serca już nadszedł.

c Kształtuję was, byście się stali apostołami obecnych czasów. Jesteście apostołami światłości w godzinie, w której ciemność ogarnia wszystko.

d Żyjcie w światłości!

e Chodźcie w świetle! Rozsiewajcie światło, które wychodzi z Mojego Niepokalanego Serca!

f Od lat w milczeniu was przygotowywałam, prowadząc was za rękę jako wasza Niebieska Mama.

g Gdy Mój nieprzyjaciel zaciemniał Kościół – zbierając liczne ofiary nawet wśród Pasterzy – Ja, w tajemnicy Mojego Serca, przygotowywałam Kościół nowy, cały ze światła.

h Będzie to ten sam Kościół, ale odnowiony. Zalśni w nim chwała Trójcy Przenajświętszej, a Jezus będzie przez wszystkich adorowany, czczony, słuchany i wszyscy pójdą za Nim.

i Kościół zabłyśnie takim światłem, jakiego nigdy nie znał od czasów Wieczernika aż do chwili obecnej.

j Przypominacie sobie dziś Moje zstąpienie na ziemię w ubogiej Cova da Iria i cud słońca. Ono wskazało wam – jakby kładąc się pod Moimi stopami – że ta godzina należy do Mnie, że to godzina waszej Mamy obleczonej w światłość.

k Dziś ogłaszam wam, że jest to również wasza godzina.

l To godzina waszego świadectwa.

m Godzina waszego życia publicznego.

n Godzina apostołów światłości.

o Rozszerzajcie wszędzie – z mocą i odwagą – światło Prawdy, światło Łaski, światło Świętości.

p To jest światło Mego Syna Jezusa, który otwarł wam drogę prowadzącą do Ojca, przez doskonałą uległość wobec działania Jego Ducha Miłości.

q Wkrótce nie pozostanie już nic z wielkiej ciemności ogarniającej Kościół. Po swoim wielkim cierpieniu odrodzi się wreszcie nowy Kościół światłości. (…)

.

17.10.1978, Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

162 Nowy Papież – Jan Paweł II

a …Bądź bardziej ufny i pewny twej Niebieskiej Mamy. Módl się, żyj z Nią, nie lękaj się już nigdy!

b Prowadzę cię i chronię. W każdej chwili jestem przy tobie. Oczekuję od ciebie milczenia, modlitwy i zaufania. Proszę cię o rzeczy małe i pokorne, gdyż musisz kroczyć drogą małości i upokorzeń.

c Dziś modliłeś się za nowego Papieża, którego Moje Niepokalane Serce otrzymało od Jezusa dla dobra Jego Kościoła. To syn cieszący się Moim szczególnym umiłowaniem, gdyż poświęcił się Mojemu Sercu już od początku swego kapłaństwa.

d Przyłącz się, w miłości i modlitwie, do wszystkich Kapłanów należących do Mojego Ruchu, który prowadzę do coraz większej miłości do Papieża i Kościoła z nim zjednoczonego.

e Musicie podtrzymywać go modlitwą, waszą miłością i wiernością. Powinniście iść za nim, realizując jak najdoskonalej wszystko, co postanowi dla dobra Kościoła. Dajcie pod tym względem dobry przykład wszystkim.

f Musicie go bronić w chwilach, kiedy Mój nieprzyjaciel rzuci się z wściekłością na niego. Szatan będzie zwodził Moich biednych synów, aby się przeciwstawiali Papieżowi.

g Wraz z Ojcem Świętym, którego Opatrzność właśnie wam daje, błogosławię was, najmilsi synowie na całym świecie, których Moje Niepokalane Serce wybrało na godzinę Jego wielkiego tryumfu.

.

2.11.1978, Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

163 Nie czujcie się osamotnieni

a Nie czujcie się osamotnieni!

b W bitwie, do której was wzywam, uczestniczy wielu waszych braci Kapłanów, których już zabrałam do Raju.

c Oto los czekający Moich najmilszych synów: przez całą wieczność będą tworzyć najpiękniejszą koronę chwały wokół Mego Niepokalanego Serca.

d Nie czujcie się osamotnieni! Do Mojego zastępu należą również święci w Niebie i wasi bracia, którzy są jeszcze w Czyśćcu i ofiarowują Mi swoje modlitwy i cierpienie.

e Wszyscy Kapłani – którzy w czasie swego ziemskiego życia odpowiedzieli na Moje zaproszenie, którzy słuchali Mego głosu i poświęcili się Mojemu Sercu – są obecnie w Niebie światłami jaśniejącymi wokół waszej Niepokalanej Mamy.

f Równocześnie są oni blisko was. Pomagają wam realizować Mój plan. Wspierają was niewidzialną obecnością. Bronią was od złego, chronią od licznych niebezpieczeństw, wśród których żyjecie.

g Nie czujcie się osamotnieni! Razem z tymi Kapłanami, waszymi braćmi, stoją przy was też Aniołowie światłości waszej Niebieskiej Mamy. Przygotowują was do złożenia doskonałej ofiary, tak samo jak przygotowali i Moje Serce do wyrażenia «tak» woli Pana.

h Umacniają was w chwili składania waszej kapłańskiej ofiary.

i Także i dla was, Moi mali, nadeszła godzina. Dlatego dziś Niebo i ziemia jednoczą się w nadzwyczajnej wspólnocie miłości, modlitwy i działania – pod rozkazami waszego Niebieskiego Wodza.

j Plan Mojego Niepokalanego Serca wkrótce się wypełni, gdyż zbliża się największe zwycięstwo, jakie Mój Syn Jezus odniesie dzięki przyjściu na ten świat Jego chwalebnego Królestwa.

.

Fatima, 25.11.1978 Wigilia Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

164 Moje macierzyńskie działanie

a Synowie najmilsi, w każdej chwili pozwólcie, bym was prowadziła, i spełniajcie zawsze pragnienia Mego Niepokalanego Serca.

b W ciszy i w ukryciu wasza Niebieska Mama realizuje obecnie Swój wielki plan miłości.

c Oto godzina Mojej bitwy. Zaczęłam obecnie wraz z wami atakować Mojego przeciwnika właśnie tam, gdzie pozornie odniósł chwilowe zwycięstwo.

d Co szatan zburzył, Ja odbudowuję.

e Co on zranił, Ja leczę.

f Gdzie szatan zwyciężył, tam Ja dziś odnoszę największy tryumf.

g W tym ujawnia się wszystkim Moje macierzyńskie działanie.

h Jestem Mamą i Moje działanie – pochodzące z głębokości Mojego Niepokalanego Serca – zmierza do udzielenia pomocy wszystkim Moim synom, którzy znajdują się teraz w wielkich trudnościach.

i Moja miłość chce się ukazać w sposób nadzwyczajny zwłaszcza tym, którzy się zagubili i zagraża im poważne niebezpieczeństwo wiecznego zatracenia.

j W Moim macierzyńskim działaniu jaśnieje cała miłość Boga, który chce wylać na świat potoki Swej miłosiernej Miłości.

k Nadeszły czasy, w których pustynia tego świata zostanie odnowiona przez miłosierną Miłość Ojca. Pragnie On – w Duchu Świętym – przyciągnąć wszystkich ludzi do Boskiego Serca Syna, aby Jego Królestwo prawdy i łaski, miłości, sprawiedliwości i pokoju mogło nareszcie zajaśnieć na świecie.

l Kościół i świat osiągną blask, nigdy im wcześniej nie znany.

m Bóg powierzył przygotowanie tej odnowy Memu macierzyńskiemu działaniu, żeby bardziej mogło zajaśnieć Jego miłosierdzie.

n Pragnę, aby te dni zostały skrócone, gdyż każdego dnia wiele dusz ginie na wieki!

o Ileż dusz idzie do piekła… ponieważ ludzie się już nie modlą, ponieważ grzech się rozszerza i nie jest już wynagradzany, ponieważ łatwo idzie się za błędem.

p Mogę skrócić czas wielkiego oczyszczenia przez was, apostołowie światłości Mojego Niepokalanego Serca. (…)

.

8.12.1978 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

165 Matka Kościoła

a Jestem Niepokalanym Poczęciem.

b Synowie Moi najmilsi, jestem waszą Mamą, całą piękną. W tym dniu Trójca Przenajświętsza odzwierciedla we Mnie Swe najczystsze światło, aby przeze Mnie Niebo – z chórem aniołów i świętych – mogło wyśpiewywać największą chwałę Bogu.

c Cały Kościół też kontempluje swą Niepokalaną Mamę z ogromną nadzieją.

Jestem Matką Kościoła.

e Dziś z Mojego Niepokalanego Serca wychodzą świetliste promienie miłości i łask, które zlewam na Moje dzieci: na Papieża, Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne oraz na wszystkich wiernych.

f Pokładajcie wielką ufność w szczególnym działaniu waszej Niepokalanej Mamy. Patrzę na was z czułością Matki zwróconej ku chorym dzieciom – a więc najbardziej Mnie potrzebującym.

g Waszą prawdziwą chorobą jest grzech. Każdego dnia prowadzi on do wiecznej śmierci tylu Moich biednych synów…

h To grzech zaciemnia oblicze Mego szczególnie umiłowanego Dziecka – Kościoła, które chciałabym widzieć w blasku, bez zmarszczki i całe piękne, na podobieństwo swojej Matki.

i Grzech rozprzestrzenił się obecnie jak groźna choroba i z siłą zarazy sprawił, że wiele Moich biednych dzieci pogrążyło się w najgłębszej ciemności.

j Jest to czas cierpienia dla Kościoła, ponieważ wzrasta niewierność, a szukanie kompromisu z duchem tego świata zwiodło nawet niektóre osoby obarczone wielką odpowiedzialnością.

Jestem Niepokalaną Matką Kościoła.

l Zapoczątkowałam już Moje Dzieło macierzyńskiej pomocy przez tych, którzy odpowiadają na Moje naglące wezwanie do zwalczania grzechu, do modlitwy, cierpienia, miłości i zadośćuczynienia.

m Dzięki nim mogę uzdrowić wiele Moich chorych dzieci i doprowadzić je do prawdziwej miłości ku Jezusowi, który ze Mnie się narodził dla zbawienia wszystkich.

n Iluż – zwłaszcza Moich umiłowanych kapłanów – odpowiada Mi każdego dnia «tak»!

Jestem zwycięską Matką Kościoła.

p Poprzez zastęp Moich Kapłanów rozpoczęłam już Moje zwycięskie działanie. Sprawi ono, że Moje Niepokalane Serce zajaśnieje nad całym światem.

q Będzie to tryumf miłosierdzia i przebaczenia. Zbieram Moich dobrych i uległych synów, aby odbudowali razem ze Mną wszystko, co niszczy szatan i jego poplecznicy.

r W ten sposób rozpoczęła się już odnowa Kościoła i świata. Dokonuje się ona w milczeniu, gdyż zgiełk nie odpowiada waszej Niebieskiej Mamie działającej pokornie i w ukryciu.

s Z każdym mijającym dniem odnowa ta będzie coraz wyraźniejsza i pełniejsza. Im bardziej Moi synowie odpowiadać będą na łagodne zaproszenie Niepokalanej Mamy, tym krótszy będzie czas bitwy, a przyśpieszona – godzina wielkiego zwycięstwa.

t Błogosławię dziś wszystkich Kapłanów rozproszonych po całej ziemi, którzy odpowiedzieli «tak» na Moje wezwanie i włączyli się przez to w Mój plan miłości.

.

Noc Bożego Narodzenia, 24.12.1978

166 Jego drugie przyjście

a Gromadzę was przy Sobie, umiłowani synowie, obok biednego żłobu, w oczekiwaniu na złożenie w nim Mego nowo narodzonego Dziecięcia.

b Jest to Święta Noc. Spędzacie ją na modlitwie i w skupieniu. Spędzacie ją ze Mną.

c W tę Noc ciemność ogarnia wszystko, a cisza już stłumiła wszelkie odgłosy. Nagle zstępuje z Nieba nowa światłość i radosne głosy aniołów rozbrzmiewają na opustoszałych drogach świata.

d Pustynia świata otwiera się, by przyjąć swego Boga, który rodzi się ze Mnie do Swego ludzkiego życia.

Jego drugie przyjście podobne będzie do pierwszego, najmilsi synowie. Powrót Jezusa w chwale – przed Jego ostatecznym przyjściem na sąd ostateczny – podobny będzie do Jego narodzenia w tę Świętą Noc. Godzina ta należy jednak do tajemnic Ojca.

f Świat będzie całkowicie ogarnięty ciemnością negacji Boga, uporczywego odrzucania Go i buntu przeciwko Jego prawu Miłości. Chłód nienawiści na nowo spustoszy drogi tego świata. Prawie nikt nie będzie gotowy na Jego przyjście.

g Wielcy nie będą już nawet o Nim pamiętać, bogacze zamkną przed Nim drzwi, a Jego uczniowie będą bardzo zajęci szukaniem samych siebie i umacnianiem swoich pozycji…

h «Czy jednak Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» Przybędzie niespodziewanie, a świat nie będzie gotów na Jego przyjście. Przybędzie na sąd, na który człowiek nie będzie przygotowany. Przyjdzie, aby – po pokonaniu i zniszczeniu Swych wrogów – ustanowić Swoje Królestwo na świecie.

i Po raz drugi Syn przybędzie do was również poprzez Swoją Matkę. Jak Słowo Ojca posłużyło się Moim dziewiczym łonem, by dotrzeć do was, tak Jezus posłuży się Moim Niepokalanym Sercem, aby przybyć i zapanować wśród was.

j To jest godzina Mojego Niepokalanego Serca, gdyż właśnie przygotowuje się nadejście chwalebnego Królestwa miłości Jezusa…

k Synowie najmilsi, przygotowujcie się ze Mną na przyjęcie Go.

l Ta Święta Noc jest dla was znakiem i łaską. Gromadzę was wokół Jego ubogiej kołyski, aby zapełnić wielką pustkę, którą ludzkość Mu zgotowała. (…)

Spis treści

czytaj więcej...