Aktualności

2016-03-30 21:21

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 31 marca – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Sakrament jedności i pokoju

Panie, Jezu Chryste, Najświętszy Sakrament, Twój niewypowiedzialny Dar, jest źródłem jedności i pokoju. Chwała Tobie i dziękczynienie za Twoją obecność w Sakramencie Miłości i Pokoju.

Chcę adorować Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Ciele i Najdroższej Krwi. Wierzę Twoim słowom: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, we Mnie trwa, a Ja w nim” (J 6, 56).

 .
Panie Jezu, Boże miłości i pokoju, Ty pragniesz, abyśmy stanowili jedno, jak Ty z Ojcem niebieskim stanowicie jedno (J17, 11). Dla naszego zjednoczenia z Tobą i w Tobie ustanowiłeś Najświętszy Sakrament Miłości, dając nam na pokarm siebie samego z Ciałem i Krwią, duszą, Bóstwem i Człowieczeństwem. W ten sposób żyjesz w nas wszystkich.

Boże, nasz Ojcze, Komunia święta, którą przyjmujemy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie, spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła.

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, Tyle kroć bądź pochwalony, Jezu na miłości. Amen.

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa

czytaj więcej...