Aktualności

2023-10-12 16:24

CO ZYSKUJE SAMOBÓJCA – Fulla Horak, Gloria Polo oraz z Dekretu Ojca Świętego Pawła VI

Samobójstwa w Polsce:

2020r. – 5,2 tys.,

2021r. – 5,5 tys.,

2022r. – 5,7 tys.

BÓG OJCIEC: Twoje życie jest cenne w Moich oczach. Każdy człowiek otrzymał zadanie do wykonania na tej Ziemi. Z tego powodu jego życie jest święte, bo pochodzi bezpośrednio i całkowicie od Boga. Strata życia ludzkiego jest stratą niepowetowaną, stratą, której człowiek nie może zadośćuczynić.

Taka śmierć niezgodna z Moją Wolą [samobójstwo, eutanazja, aborcja], przynosi triumf szatanowi, nie Bogu – Bóg Ojciec

Fulla Horak

O ile człowiek popełniając samobójstwo działał w zamroczeniu, a zatem o ile nie jest w pełni za czyn swój odpowiedzialny, dusza jego, dzięki doskonałej Sprawiedliwości Bożej, nie będzie potępiona na wieki.  Musi jednak w żałośnie bolesnym, a bezużytecznym dla swej przyszłej szczęśliwości opuszczeniu, odczekać taką ilość lat, jaka jeszcze człowiekowi do naturalnej śmierci brakowała, gdzie będzie cierpieć niewyobrażalne i przerażające dręczenia. Potem dopiero przystąpi do odrabiania należnej jej i właściwej kary (w Czyśćcu).


Samobójca, zatem od żadnych cierpień nie ucieka i nic na czasie nie zyskuje. Zamienia tylko mniejszy znajomy już ból na niepojęcie sroższy i nowy, przekreśla niektóre zdobyte do tej pory zasługi (dobre uczynki, posty, pierwsze piątki, pierwsze soboty, przyjęte Komunie święte, itd.), dodaje dobrowolnie do przetrwanych już trosk doczesnych i do przyszłych mąk czyśćcowych (lub wiecznych – Piekło), owe brakujące mu do śmierci lata, pełne przerażająco gorszych cierpień od tych, przed którymi chciał umknąć.

Tatuaż jest wyraźną oznaką zniewolenia przez szatana – Bóg Ojciec

Jeśli ktoś z twojej rodziny popełnił samobójstwo 5, 10, 20 i więcej lat temu, w zależności od wieku w jakim to się stało, to wiedz, że jeszcze jest w tym miejscu dręczenia przez te demony. Jeśli ktoś przyczynił się do tego samobójstwa, a nie podjął pokuty tu na ziemi, to jego sytuacja po śmieci również okaże się przerażająca. A więc pokutujcie za życia, bo po śmierci…

 

Samobójca, przekreśla swoim czynem wszystkie zasługi jakie zgromadził przez całe swoje życie [dobre uczynki, pierwsze piątki, soboty miesiąca, różańce, Msze święte, pielgrzymki, itd.]. Dlatego trzeba o tym informować tych wszystkich, którzy niby żartem wspominają o takich zamiarach, którzy już mieli za sobą próby samobójcze, trzeba o tym również mówić w swoich rodzinach – chodzi o świadomość konsekwencji czynu. Próba samobójcza jest grzechem ciężkim [śmiertelnym], należy się z tego spowiadać, aby kapłan odciął więzy duchów zniszczenia, które doprowadziły do tej próby samobójczej. Jeśli grzechu tego nie wyzna się na spowiedzi, duchy zniszczenia będą go dręczyć, aż do jego śmierci, a kto umiera w grzechu ciężkim [śmiertelnym] idzie prosto do Piekła [Katechizm Kościoła katolickiego – KKK 1035].

Świadectwo Glorii Polo

 

Powracam teraz do tego strasznego miejsca, w którym się znajdowałam, na skraju tej okropnej przepaści. (…) Wówczas zauważyłam, jak miliony, wiele milionów ludzi płakało i szlochało. Ujrzałam nagle, że były tu niezliczone rzesze ludzi młodych, przede wszystkim młodych – wszyscy pośród niewymownych cierpień. Pojęłam, że w tym strasznym miejscu, w tym bagnie pełnym nienawiści i cierpienia zgrzytali zębami, i wydawali z siebie takie ryki i wrzaski z bólu, że przyprawiało mnie to o dreszcze, czego nigdy nie zapomnę.

.
Macie pojęcie? Oto nieobecność Boga, oto grzechy, oto ich konsekwencje. Macie pojęcie, czym jest grzech? To całkowite przeciwstawienie się Bogu, który jest nieskończoną miłością. Grzech jest czymś tak przerażającym, że ma takie straszne skutki. A my żartujemy sobie z tego. Żartujemy z grzechu, piekła i demonów. Jednocześnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, co robimy.

.

To byli samobójcy, którzy w momencie rozpaczy odebrali sobie życie, a teraz byli pośród tych mąk i katuszy; otoczeni przez te okropne stwory, okrążeni przez demony, które ich męczyły. Najgorsza w tej całej torturze była nieobecność Boga, Jego kompletna nieobecność, bo tam nie czuje się Boga. Zrozumiałam, że ci, którzy odbierają sobie życie, muszą tam tak długo pozostać, tyle lat, ile musieliby żyć na ziemi. Samobójstwem naruszyli porządek Boży, dlatego demony miały do nich dostęp. Dusze czyśćcowe zazwyczaj są uchronione od wszelkiego wpływu zła, są już świętymi Boga i nie mają już nic wspólnego z demonami.

.

Mój Boże, tak wielu biednych ludzi, szczególnie młodych… tak wielu, wielu, płaczących, cierpiących niewymownie… Gdyby wiedzieli, co ich czeka po samobójstwie, z pewnością pogodziliby się z grożącą im na przykład jakąś karą więzienia, zamiast skazywać się na coś takiego.

.
Wiecie, jakie dodatkowe cierpienia muszą znosić? Muszą przyglądać się, jak ich rodzice lub najbliżsi, którzy jeszcze żyją, cierpią z ich powodu, znoszą hańbę, wpędzają się w kompleksy winy: „Gdybym go wychował surowiej, gdybym go ukarał…”, albo: „Gdybym go ukarał, gdybym mu powiedział, gdybym zrobił to czy tamto…” itd. Te wyrzuty sumienia przytłaczają, są bolesne, stanowią ich piekło na ziemi. Konieczność przyglądania się temu cierpieniu najbliższych sprawia im największy ból. Jest to dla nich największa męka, z której demony się cieszą. Dlatego pokazują im wszystkie te sceny: „Popatrz, jak twoja matka płacze. Popatrz, jak twój ojciec płacze, jak są zrozpaczeni, przepełnieni strachem, jak się obwiniają, jak dyskutują i nawzajem się oskarżają. Popatrz na cierpienia, jakie im zadałeś. Spójrz, jak teraz buntują się przeciw Bogu. Spójrz na swoją rodzinę! Wszystko to twoja wina.”

.
Te biedne dusze potrzebują przede wszystkim tego, aby ci, którzy pozostali na ziemi, rozpoczęli lepsze życie, zmienili swe życie, spełniali dzieła miłości, odwiedzali chorych, aby zamawiali Msze św. za zmarłych oraz sami w nich uczestniczyli. Dusze te miałyby z tego wielką korzyść i czerpałyby pociechę. Dusze, które są w czyśćcu, nic nie mogą dla siebie zrobić. Nic, zupełnie nic. Ale Bóg może uczynić coś poprzez niezmierzone łaski Ofiary Mszy św. Powinniśmy im w taki sposób pomagać i zamawiać za nie Msze św., sami w nich uczestniczyć i ofiarowywać nasz udział jako dar Ojcu Niebieskiemu przez Najświętszą Maryję Pannę.

Gloria Polo – „Trafiona przez piorun stałam u bram Nieba i piekła…”

PIEKŁO

CZYŚCIEC

Na podstawie Dekretu Ojca Świętego Pawła VI

„Życie pozagrobowe”

Jaki los czeka dusze samobójców?
To zależy od tego w jaki sposób i w jakich okolicznościach dokonali tego czynu. Czy byli zdrowi na umyśle, czy też ktoś ich do tego zmusił. I tak, jeżeli chory umysłowo skróci sobie życie, dusza jego idzie tam, tak jakby umarł śmiercią naturalną. Większe winy jednak mają ci, którzy doprowadzili tych ludzi do aktu samobójczego i to oni w konsekwencji mogą zasłużyć nawet na karę wieczną.
.

Przykład:

Wanda G. była bardzo wyczerpana psychicznie trudnym życiem ziemskim. Już dłużej nie potrafiła żyć, trudności narastały. Wpadła w ciężką chorobę psychiczną, która powstała z usunięcia ciąży – zamordowała dwoje nienarodzonych dzieci, a np. Maria G. była niewidomą ułomną staruszką. Jej stan psychiczny był zły, zaś szatan bardzo przy niej krążył, gdyż w młodości grzeszyła nieczystością. Chciał porwać jej duszę i podszeptami zmusił ją do wyskoczenia przez okno. Pan Bóg ulitował się nad tymi dwoma kobietami i policzył im jakby zmarły śmiercią naturalną. Samobójstwa popełniają przeważnie ci ludzie, którzy grzeszą i słuchają podszeptów szatana. Szatan namawia do tego czynu i zdrowych, i chorych psychicznie.
.
Inny przykład:
Pewna zamożna kobieta, która żyła tylko życiem ziemskim – nie interesując się wcale Panem Bogiem – grzeszyła na różne sposoby. Wreszcie znudziło się jej życie, miała wszystkiego w bród, ale nie miała Pana Boga w sercu. Ponieważ szatan bał się, że może jej duszę uratować nieżyjąca mama, która modliła się za nią. Namówił ją aby zażyła truciznę – podsuwając jej taką myśl. Gdy zażyła tę truciznę, to w jednym momencie umarła. Dusza tej biednej kobiety trafiła do IV stopnia Czyśćca, gdyż mama jej zamówiła za nią Mszę Św. Gregoriankę. Ale ponieważ do jej naturalnej śmierci przeznaczonej od Pana Boga brakowało jeszcze 26 lat, to właśnie te 26 lat będzie musiała bardzo surowo pokutować i czekać na Sąd Boży, a następnie przejdzie do innego miejsca w Czyśćcu, na które zasłużyła.
.
Inny przykład:
W Szczecinie wydarzył się wypadek. Dwoje młodych dorastających dzieci – nie zdawali sobie sprawy co robią – byli zakochani i zatruli się gazem w samochodzie. Ich dusze będą czekać na Sąd Boży – dziewczynka będzie czekać 42 lata, a chłopiec 38 lat – bo Pan Bóg przeznaczył im jeszcze tyle życia na ziemi. Oni teraz bardzo cierpią w IV stopniu Czyśćca. Im nie pomoże ani Msza Św. Gregoriańska ani żadna inna pomoc. Dopiero po tym czasie Pan Bóg zaliczy im pomoc od żyjących na ziemi.
.
Tutaj chciałabym ostrzec wszystkich załamanych, zniechęconych lub utrudzonych życiem ziemskim, aby przyjęli te cierpienia duchowe i przetrwali, aby przyjęli to jako dar Boży, oczekując ogromnej nagrody u Pana Boga w życiu wiecznym.
.
Inny przykład:
Ta niewiasta, która została pochowana przy moim grobie, popełniła samobójstwo, gdyż miała ciężkie życie, a Pan Bóg szykował dla niej ogromną nagrodę. Ona jednak skróciła swoje życie ziemskie i popełniła samobójstwo. Trafiła do IV stopnia Czyśćca i będzie tam czekała na swoją naturalną śmierć 29 lat, a także dodatkowo, musi w ogromnych mękach błąkać się po ziemi, aż Pan Bóg da jej miejsce w Czyśćcu.
.
Zdarza się, że człowiek popełni samobójstwo tuż przed swoją naturalną śmiercią, bo przebiegły szatan go namówi. Taka dusza przebywa ten krótki czas w IV stopniu Czyśćca , a potem zostaje w Czyśćcu na czas kary, na który zasłużyła.
.

Samobójca, od żadnych cierpień nie ucieka i nic na czasie nie zyskuje. Zamienia tylko mniejszy znajomy już ból [ten, który spowodował targnięcie się na swoje życie] na niepojęcie sroższy, nowy i niemożliwie do opisania po ludzku, przerażający w grozie, wśród demonów różnego stopnia potworności i zdziczenia, które od tej chwili mają nad nim „opiekę”, a więc będą go dręczyć przez czas jaki miła w planie Bożym żyć tu na Ziemi. A więc, musi w żałośnie bolesnym opuszczeniu wśród tych demonów, odcierpieć taką ilość lat, jaka jeszcze człowiekowi [tej duszy] do naturalnej śmierci brakowała, gdzie będzie cierpieć niewyobrażalne i przerażające dręczenia. Potem dopiero przystąpi do odrabiania należnej jej i właściwej kary [w CZYŚĆCU], jeśli taka łaska ją spotka lub pójdzie na wieczne potępienie [PIEKŁO].

czytaj więcej...