Aktualności

2024-02-22 16:09

bł. Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik – 23 luty

Ksiądz, harcerz, męczennik, patron harcerstwa, całym życiem służył Bogu, Polsce i bliźnim.

.

Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży.W 1927 r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Pełnił funkcje drużynowego i zastępowego, a także komendanta Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. 14 marca 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelpinie. Był kapelanem i osobistym sekretarzem Biskupa Chełmińskieg, a od 1 lipca 1938 roku wikariuszem parafii p.w. Wniebowzięcia NPM w Toruniu. Zasłynął jako wzorowy kapłan, kaznodzieja, opiekun chorych, przyjaciel dzieci i młodzieży, organizator prasy kościelnej, działacz misyjny. Dnia 18 października 1939 roku został aresztowany przez hitlerowców i osadzony w toruńskim Forcie VII, a następnie w obozach koncentracyjnych: Stutthof, Sachsenhausen – Ornanienburg, Dachau. Niósł wszystkim ludzką i kapłańską pociechę, organizował wspólną modlitwę, potajemne Msze święte, spowiadał, niósł Chrystusa Eucharystycznego, dzielił się także swoją głodową porcją pożywienia.

Zmarł 23.02.1945 na tyfus plamisty w opinii świętości. Zaraził się od współwięźnia pełniąc posługę kapłańską w Dachau .

Jan Paweł II ogłosił ks. Frelichowskiego błogosławionym 7 czerwca 1999 roku w Toruniu podczas pielgrzymki do Ojczyzny.

Modlitwa

Boże, Obrońco i mocy swoich wiernych, Ty w błogosławionym Stefanie Wincentym, prezbiterze i męczenniku, dałeś uciśnionym wyraźny znak miłości pasterskiej, † spraw łaskawie, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu * potrafili wytrwać wśród przeciwności tego świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

czytaj więcej...