Aktualności

2021-10-09 17:11

XXVIII Niedziela Zwykła (Rok B ) – 10 październik

EWANGELIA  (Mk 10, 17-30) – czytania

SPRZEDAJ WSZYSTKO I CHODŹ ZA MNĄ!

ks. Jarosław A. Sobkowiak

Pytanie o życie moralne chrześcijanina – to pytanie młodzieńca z Ewangelii: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? (Mk 10, 17). Znajomość dobra i dobre działanie mają sens tylko wtedy, gdy wpisujemy je w tajemnicę wieczności. Właśnie o tym dowiedział się młodzieniec z dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Pytający był dobry, znał przykazania, szukał. Tylko że nie potrafił „sprzedać” owoców swojej wiary, swoich poszukiwań. „Idź, sprzedaj, co masz!”. Sprzedaj, czyli połóż na szali to, co jest twoją doczesnością, i to, co jest wiecznością.

 

Jezus nie wyznacza nam miary, ile trzeba sprzedać. Ewangelia nie uczy jak odrzucać to, czym musimy się posługiwać, czego używamy. Uczy odrzucania tego, co zniewala nasze serce, co nie pozwala „chodzić” za Jezusem. „Sprzedaj i chodź!” – oto zasada dla uczniów Jezusa. Sprzedaj, czyli zamień wiarę w siebie na wiarę w Boga; nadzieję pokładaną we własnej doskonałości na nadzieję pokładaną w Bogu; umiłowanie swojej relacji do Boga na prawdziwą miłość do Boga, która chce dać Mu wszystko. Kiedy już sprzedasz, wtedy „chodź”, czyli trwaj. Bądź tam, gdzie jest On. Tylko wtedy możesz nie tylko sprzedać, ale chodzić i trwać przy Nim.

 

„Jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”. (Mk 10, 24)

czytaj więcej...