Aktualności

2021-10-16 17:11

XXIX Niedziela Zwykła (Rok B ) – 17 październik

EWANGELIA  (Mk 10,35-45) – czytania

POKORNY SŁUGA

o. Jarosław Krawiec

Nie znajdziesz Jezusa, szukając Go na zaszczytnym miejscu. Musisz Go wyglądać tam, gdzie się ukrywa: przy końcu stołu. Na uczcie, jaką dla ciebie wyprawił, będzie raczej pośród sług. On lubi przebywać z pokornymi, tam pytaj o Niego. Pyszałków zdaje się omijać z daleka. A nawet jeśli znajdzie się w ich towarzystwie, nikt Go tam nie rozpozna – zbyt są zajęci sobą. Zanim siądzie do stołu, połamie chleb i rozda swoim przyjaciołom, z uniżeniem i czułością obmyje im nogi.

 

Jeśli dostrzeżesz Kogoś, kto nie wzgardził grzesznicą, która łzami obmywała Mu stopy, idź do Niego.

 

Obchodząc dziś Dzień Misyjny, proszę Cię, Panie, abyś uczynił mnie pokornym świadkiem i apostołem Twojego miłosierdzia.

czytaj więcej...