Aktualności

2022-09-10 16:11

XXIV Niedziela Zwykła (Rok C ) – 11 wrzesień

EWANGELIA (Łk 15, 1-10) – czytania

NIEWYGODNA EWANGELIA

ks. Wojciech Kuzioła 

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby zbawić każdego człowieka. Nie kocha jedynie pobożnych i grzecznych chrześcijan.

Przede wszystkim zależy mu na pogubionych i poranionych grzesznikach. Piętnasty rozdział Ewangelii spisanej przez Łukasza jest nazywany ewangelią Ewangelii. Fragment ten w całej pełni ukazuje istotę Dobrej Nowiny. Bóg kocha człowieka bez względu na to, na jakim etapie życia on się znajduje.

 

Bóg jest jak pasterz troskliwie przygarniający owcę, która zginęła. Bóg jest jak kobieta, która wytrwale szuka pieniążka, szuka dotąd, aż znajdzie. Bóg jest jak ojciec, który cierpliwie czeka na powrót wyrodnego syna. Dlatego Jezus, Syn Boga, chętnie spotykał się z wyrzutkami, którzy zostali zepchnięci na margines społeczny.

.
Pełna miłości postawa Chrystusa i prawda o miłosierdziu Boga była zgorszeniem dla faryzeuszy i nauczycieli Pisma. Dumni ze swojej sprawiedliwości chętnie pogardzali tymi, którzy pogubili się w życiu. Z łatwością spisywali na straty grzeszników i pozbawiali ich prawa do zbawienia. Zachowanie Jezusa stało się więc niewygodnym, drażniącym świadectwem dla pysznej religijnej elity Izraela. A jakim świadectwem jest dla nas?

.
Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do rachunku sumienia. Jak postrzegam Boga? Jaki jest mój stosunek do ludzi przegranych, zagubionych i poranionych? Chrześcijanin nigdy nie może być sędzią potępiającym człowieka. Powinien negatywnie ocenić niezgodne z Ewangelią postawy życiowe, ale jednocześnie ma być tym, który z wyobraźnią miłosierdzia szuka grzeszników i stara się o ich zbawienie.

czytaj więcej...