Aktualności

2023-07-29 16:11

XVII – Niedziela Zwykła (Rok A) – 30 lipiec

EWANGELIA ( Mt 13, 44-52) – czytania

PRZYWRACAĆ WIARĘ W BOŻĄ MIŁOŚĆ

ks. Cyprian Kostrzewa

Czy Królestwo Niebieskie jest dla nas aż tak cenne, aby oddać za nie wszystko? Człowiek i skarb ukryty w polu, kupiec i drogocenna perła, rybak i sieć pełna ryb – to obrazy Jezusa, który szuka i łowi ludzi. Chce to robić również naszymi rękami.

.
To On apostołów uczynił rybakami ludzi. Powołując do tej misji kapłanów, osoby konsekrowane, świeckich, chce wszystkim powiedzieć, jak wiele dla Niego znaczymy. Jest jednak wielu, którzy tego nie wiedzą i nigdy nie odczuli. Głoszenie Ewangelii dokonuje się wtedy, kiedy docierając do ludzi pogrążonych w smutku i beznadziei, przywracamy im wiarę w miłość Bożą, że nie muszą na miłość zasługiwać, bo ta Miłość ukochała ich od samego początku.  
.
Jezu, mój Królu, chcę dla Ciebie pozyskiwać ludzi. Niech wśród nich będzie jak najwięcej dobrych. Tym, którzy nie są dobrzy, daj czas, aby się takimi stali. I zachowaj ich w swej łasce, aby nie zeszli na złą drogę.
czytaj więcej...