Aktualności

2024-06-10 16:24

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI – 11 czerwiec

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do Piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

RELIKWIA. Skała z Groty św. Michała Archanioła z Gargano

DOSTOJNA KRÓLOWO NIEBIOS

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij swoje święte Zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc, ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść piekielną.

KTÓŻ JAK BÓG! Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas! O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA – HETMANA MARYI

Obrazek z tą modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania.

Świety Michale Archaniele – Sancte Michael Archangele

Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperat illi Deus; supplices deprecamur: tuque, princeps militiae caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

Aniele Boży – Angele Dei

Ángele Dei, qui custos es mei, me, tibi commissum pietáte supérna, illúmina, custódi, rege et gubérna. Amen.

W IMIĘ BOGA

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego + Ojca i Syna i Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

POZDROWIENIE ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę wojska niebieskiego. Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi Chórami anielskimi i niech będzie zawsze błogosławiona Przenajświętsza Trójca, która zechciała Cię ubogacić tylu darami, łaskami i przywilejami.

 

Św. Michale Archaniele, Opiekunie Kościoła powszechnego, módl się za nami i przybywaj z pomocą w naszych potrzebach. Uwolnij nas od smoka piekielnego oraz od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, teraz i w godzinę naszej śmierci, po której oczekujemy za cenę Twej potężnej opieki uwolnienia od mąk czyśćca i wprowadzenia przez Ciebie samego do szczęśliwej obecności z Bogiem w niebie. Ufamy, że tak się stanie. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

MODLITWA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.

 

Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.

Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem „Któż jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA – HETMANA MARYI

MODLITWA UWOLNIENIA

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić! Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!
Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

 

Dlatego w imię + Jezusa Chrystusa, duchy pychy i zarozumiałości, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR!
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa, 
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa,

W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy nieczystości i rozpasania seksualnego,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,

W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci, `
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy, 
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny, 
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości, 
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji, 
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków, 
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy odwodzące nas od Boga i zbawienia,

 

Mocą Jezusa Chrystusa,  +  nakazujemy wam złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów! 
Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!
Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa! 
Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym! Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego! Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

 

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie! Święty Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana!

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą! Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

MODLITWA PORANNA

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu,  wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku:  Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

Chwalebny Michale Archaniele, który walczyłeś z takim męstwem przeciw hufcom zbuntowanych aniołów, przybądź z pomocą konającym. Racz wejrzeć jak szatan krąży wokół ich łoża, by ich zgubić. Racz wejrzeć, jak się wysila, by ich utrzymać w więzach grzechu, pogrążyć w zatwardziałości i zatopić w otchłaniach piekła.

 

Miłosierny opiekunie dusz, przybądź z pomocą umierającym. Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność. Rozpal w ich sercach święty ogień miłości Bożej. Złagodź ich cierpienia. Uproś im uległość dla Woli Bożej. Obroń ich w konaniu przed szatanem. Wreszcie, po odniesionym zwycięstwie, wprowadź ich do przybytku wybranych. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.


Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika.

Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

PROŚBA O POKORĘ

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

MODLITWA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W FATIMIE

Tak uczył Anioł Pokoju dzieci w Fatimie się modlić:

 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA – HETMANA MARYI

EGZORCYZM PROSTY PORANNY

W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planówktóre poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen.

 

Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

 
czytaj więcej...