Aktualności

2024-06-18 16:24

Środa dzień ku czci św. Józefa – 19 czerwiec

PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

Nowenna do św. Józefa

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Michale,

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy, 

Żywicielu Syna Bożego,  

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  

Głowo Najświętszej Rodziny,  

Józefie najsprawiedliwszy,  

Józefie najczystszy,  

Józefie najroztropniejszy, 

Józefie najmężniejszy,  

Józefie najposłuszniejszy,  

Józefie najwierniejszy,  

Zwierciadło cierpliwości,  

Miłośniku ubóstwa,  

Wzorze pracujących,  

Ozdobo życia rodzinnego,  
Opiekunie dziewic, 

Podporo rodzin, 

Pociecho nieszczęśliwych,  
Nadziejo chorych,  
Patronie umierających, 

Postrachu duchów piekielnych, 
Opiekunie Kościoła świętego.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcę wszystkich posiadłości swoich.

 

P.: Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za ojca, opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy. O mój najlepszy ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa Woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą ojcowską opiekę. Amen.

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO ŚW. JÓZEFA 

 
czytaj więcej...