Aktualności

2021-08-05 17:11

Przemienienie Pańskie (Rok B ) – Święto – 6 sierpnia

EWANGELIA  (Mk 9, 2-10) – czytania

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

ks. Dawid Leśniak

Jezus zabiera uczniów na, jak się później okazuje, pobożne czuwanie, nim jednak dotrą do celu, muszą wspiąć się na górę wysoką. Taka pielgrzymka, jakich dzisiaj wiele… Apostołowie doświadczyli mistycznego spotkania – dostrzegli Boską chwałę Jezusa oraz tych, co już odeszli: Mojżesza i Eliasza. To z pewnością było porywające doświadczenie duchowe… Jednak Bóg nie opiera się na cudownych przeżyciach, bo słowa, jakie usłyszeli Apostołowie, nawoływały do posłuszeństwa, a nie do celebrowania mistycznych doświadczeń!

.

       Pomyślmy o nas – może ze „świętą zazdrością” myślimy o tym spotkaniu na górze, z pewnością chcielibyśmy być świadkami chociaż jednego z ewangelicznych cudów… Sami wybieramy się na pielgrzymki do świętych miejsc, naznaczonych niewytłumaczalnymi ingerencjami z nieba. Wówczas wzbiera nasza żarliwość religijna, a po powrocie… „stara bieda”…

.

      Ewangelia Przemienienia przypomina, że najważniejszą przemianą człowieka jest otwarcie się na Słowo Boga i posłuszeństwo temu Słowu na co dzień! Pielgrzymujmy, módlmy się w świętych miejscach, nie marnujmy daru mistycznego spotkania – o ile Pan Bóg nam go udzieli – ale w tym wszystkim pamiętajmy o codziennym posłuszeństwie Bogu – to w tym okazuje się wiara, której oczekuje Stwórca… 

czytaj więcej...