Aktualności

2015-05-05 12:09

Prośba o modlitwę w intencji Bpa Józefa Pazdura

Na stronie Kurii Wrocławskiej, ukazała się prośba o modlitwę w intencji Bpa Józefa Pazdura.

Przypomnijmy, że pochodzący z Woli Skrzydlańskiej ks. biskup Józef Pazdur odwiedzał wielokrotnie Kaplicę Na Brzegu w Kasinie Wielkiej.

Prośmy Matkę Bożą Brzegowską o zdrowie dla ks. biskupa.

***   ***   ***

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kuria Metropolitalna Wrocławska pragnie poinformować, iż Ksiądz Biskup Józef Pazdur przebywa aktualnie w szpitalu. Zwracamy się do Przewielebnego Duchowieństwa zarówno diecezjalnego, jak i zakonnego, do Sióstr i Braci Zakonnych oraz do wszystkich Wiernych naszej Archidiecezji z gorącą prośbą o modlitwę w intencji Drogiego nam wszystkim Ojca Biskupa. Niech Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan udzieli Księdzu Biskupowi w tym trudnym czasie swoich łask w obfitości; Maryja Dziewica niech otoczy Go płaszczem swojej macierzyńskiej miłości, a św. Józef niech wiernie strzeże od wszelkiego zła.

 .

Ks. dr Rafał Hołubowicz
Kanclerz Kurii

.

www.archidiecezja.wroc.pl

czytaj więcej...