Matko Niebieskiego Pana

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. Matko Niebieskiego Pana,
Ślicznaś i Niepokalana.
Takiej mocy, takiej chwały
Poprzez wieki wszechświat cały nie słyszał.

2. Wszystkie skarby, co są w Niebie,
Wydał, Panno, Bóg dla Ciebie.
Jak bogata z słońca szata,
Z gwiazd korona upleciona na głowie.

3. Miesiąc swe ogniste rogi
Skłonił pod Twe święte nogi.
Gwiazdy wszystkie asystują,
Bo Królowę w Niebie czują nad sobą.