Aktualności

2024-04-18 16:21

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

SERCE BOŻE

RELIKWIE św. Małgorzaty Alacoque w Kaplicy Na Brzegu

Obietnice Serca Pana Jezusa dane św. Małgorzacie Alacoque

.

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.

.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.

.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.

.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.

.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.

.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.

.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca Mojego będzie czczony.

.

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.

.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

.
12. W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii Świętej przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów świętych i Moje Serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

 

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie

czytaj więcej...