Aktualności

2024-03-28 16:33

Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia Bożego

Wielki Piątek
Dzień pierwszy: Dusze grzeszników i cała ludzkość

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca  Swego, i nie wypuszczaj nas z Niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie na biednych grzeszników – która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej Męki okaż nam miłosierdzie Swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. (1210-1211)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

***      ***     ***

Jeśli ta nowenna jest odmawiana przed Świętem Miłosierdzia – II Niedziela Wielkanocna, to należy w każdym dniu dołączyć Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Jeśli winnym czasie można Koronkę pominąć, mimo to jednak zalecamy ją zawsze z nowenną odmawiać.

Pragnępowiedział Pan Jezus do s. Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz.

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

czytaj więcej...